Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Missbruk och beroende

Foto: Scandinav bildbyrå.

Kontakt

Vi arbetar för en drogfri arbetsmiljö för att främja ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.

Främjar ett hälsosamt liv 

Vi arbetar tillsammans för att öka medvetenheten kring missbruk och beroende på våra arbetsplatser. 

  • Vi visar mod genom att agera om vi ser användning av alkohol och droger eller att någon är påverkad under sin arbetstid. 
  • Vi visar öppenhet genom att informera om och öka alla medarbetares medvetenhet om alkohol och drogers inverkan på vår hälsa.
  • Vi visar engagemang genom att erbjuda alla våra medarbetare med beroendeproblematik individuellt anpassad rehabilitering.

Tidiga signaler

Tidiga signaler på missbruk kan vara försämrad arbetsprestation, fler fel, slarv, koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet, råka ut för olycksfall/tillbud ofta, sjunkande arbetsmoral, tänja på arbetstiderna, långa pauser, upprepad sjukfrånvaro framförallt i samband med helger och löneutbetalningar, labilt beteende, upphov till irritation hos medarbetare och chefer, rastlös, osäker, nervös, håglös, nedstämd, retlig och sårbar eller isoleringstendenser.

Om det händer

Alla inom organisationen är skyldiga att agera om missbruk upptäcks. Du som medarbetare ska informera chefen om någon av dina kollegor är påverkad på arbetsplatsen. Närmaste chef ser till att den som är alkohol- eller drogpåverkad omedelbart lämnar arbetet och på ett säkert sätt hjälps hem eller till sjukvård. Om chefen får signaler om att en medarbetare har missbruksproblem är det chefens skyldighet att ta upp detta med medarbetaren och är ansvarig för att åtgärder blir vidtagna.

Vill du veta mer eller behöver hjälp och stöd?

Känner du igen dig i ovan eller är orolig för en kollega och vet inte riktigt hur du ska gå tillväga? I första hand bör du vända dig till din chef som har möjlighet att samordna professionell hjälp och stöd via vår företagshälsovård, Previa. Du är också välkommen att kontakta HR-enheten eller söka stöd genom din fackliga organisation.

Tips på bra aktörer:  

Publicerad 2019-07-05 kl 08:13
Sidansvarig: Freja Billengren
Uppdaterad 2020-10-13 kl 11:41