Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bisyssla

Foto: Jenny Brandt

En bisyssla är i princip varje syssla som en medarbetare tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av anställningen. Mycket av det en medarbetare ägnar sig åt på fritiden kan vara en bisyssla. Det spelar ingen roll om medarbetaren tjänar pengar på bisysslan eller inte. Aktiviteter som typiskt sett hör till privatlivet (till exempel att utöva en hobby) räknas dock inte som bisysslor.

I tre olika situationer är en bisyssla otillåten

  • Arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om arbetsgivaren anser att den konkurrerar med verksamheten (konkurrerande bisyssla).

  • Arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om den på något sätt hindrar medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter (arbetshindrande bisyssla).

  • Eftersom att vi är en offentlig arbetsgivare får våra medarbetare heller inte ha bisysslor som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet i arbetet eller som kan skada vårt anseende (förtroendeskadlig bisyssla).

I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för medarbetare i kommuner, regioner och kommunalförbund. För övriga bisysslor återfinns regler i gällande kollektivavtal.  

Så hanterar vi bisysslor

  • En medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som behövs för att kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller inte. 
  • Som arbetsgivare ska vi medvetandegöra våra medarbetare om denna skyldighet att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Vid anställningen inledande, vid medarbetarsamtal eller vid uppkommen anledning ställer vi därför frågan.
  • Innan arbetsgivaren beslutar om förbud av en bisyssla måste vi utreda sakförhållandena och ge medarbetaren tillfälle att redogöra för sin bisyssla. Innan vi fattar beslutet är vi också skyldiga att primärförhandla enligt MBL.
  • Om en medarbetare skulle vägra att lämna uppgifter eller lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan arbetsgivaren vidta arbetsrättsliga åtgärder. 

Blankett för anmälan av bisyssla

Publicerad 2020-02-19 kl 07:42
Sidansvarig: SVEDALA\mire50213
Uppdaterad 2020-10-13 kl 08:26