Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

GDPR - Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Om du inte vet vilken myndighet eller verksamhet som hanterar dina personuppgifter, eller är osäker på vem du ska kontakta, skicka ett mail till registrator.ks@svedala.se så hjälper vi dig.

Kommunstyrelsen

Verksamhet: Kommunledningskontoret (Ekonomi, HR, kommunikation, strategisk planering, räddningstjänst samt stab som består av kansli, IT, näringsliv och turism).

Anton Almer
040-626 80 00
anton.almer@svedala.se

Bygg- och miljönämnden 

Verksamhet: Bygg och miljö (en del av verksamhetsområde miljö och teknik).

Gabriella Göland
040-626 80 00
gabriella.goland@svedala.se

Teknisk nämnd

Verksamhet: Miljö och teknik (gata och park, vatten och avlopp, service, avfall, strategisk planering m.m.).

Alexandra Pamp
040-626 80 00
alexandra.pamp@svedala.se

Socialnämnden

Verksamhet: Vård och omsorg (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS m.m.).

Joakim Thuresson
040-626 80 00
joakim.thuresson@svedala.se

Utbildningsnämnden 

Verksamhet: Utbildning (skola och förskola).

Mats Törnwall
040-626 80 00
mats.tornwall@svedala.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet: Kultur och fritid (bibliotek, kulturskola m.m.).

Mats Törnwall
040-626 80 00
mats.tornwall@svedala.se

Kommunrevisionen

Verksamhet: Granskar kommunens myndigheter.

Anton Almer
040-626 80 00
anton.almer@svedala.se

Valnämnden

Verksamhet: Anordnar allmänna val och folkomröstningar.

Anton Almer
040-626 80 00
anton.almer@svedala.se

Överförmyndaren

Verksamhet: Förvaltarfrihetsbevis, förmyndare, god man m.m. (sköts av Trelleborgs kommun).

Anton Almer
040-626 80 00
anton.almer@svedala.se