Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

GDPR - Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Vissa personuppgifter är extra känsliga och kallas i lagstiftningen för särskilda kategorier av personuppgifter. Till dessa räknas uppgifter som avslöjar:

  • etniskt ursprung,
  • politiska åsikter,
  • religiös eller filosofisk övertygelse,
  • medlemskap i en fackförening,
  • hälsa,
  • en persons sexualliv eller sexuella läggning,
  • genetiska uppgifter
  • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Dataskyddsförordningen ställer höga krav på behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.