Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Utbrott av fågelinfluensa i kommunen

Publicerad 2024-03-20 kl 10:37
Uppdaterad 2024-03-21 kl 11:16

Foto: Pexels

Just nu har vi ett pågående utbrott av fågelinfluensa på tamfåglar i Svedala kommun.

Med anledning av det konstaterade fallet finns det restriktionszoner runt den smittade besättningen, en skyddszon med 3 km radie och övervakningszon med 10 km radie. Mer om vilka restriktioner som gäller och vilka undantag som finns samt karta över zonerna hittar du på Jordbruksverkets webbplats.
 
 
I stora delar av södra Sverige är det dessutom ett högrisk­område eftersom risken är stor att tam­fåglar kan bli smittade.
 
I högriskområdena finns regler som du behöver följa för att minska risken för att dina fåglar ska smittas och dö. Fågelinfluensa är en sjukdom som finns bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tam­fåglar. Det innebär att dina höns kan bli väldigt sjuka och dö om de kommer i kontakt med smittade vilda fåglar.
 
Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock. Då ska du genast kontakta en veterinär. Du är skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids.
 
Sidansvarig: Karin Rosvall