Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Nu startar arbetet med utökat fibernätverk i kommunen

Publicerad 2024-06-26 kl 09:30
Uppdaterad 2024-06-26 kl 09:59

Satsningen för att fler ska få fiberanslutning i kommunen påbörjas efter sommaren med en upphandlad entreprenör.

I januari 2024 berättade vi att Svedala kommun sökt och fått ett regionalt bredbandsstöd på 3 miljoner kronor från Region Skåne för att kunna bygga ut bredbandstäckningen i kommunen.

Svedala Kommunfullmäktige har dessutom valt att skjuta till ytterligare 3 miljoner till projektet. Syftet är att fler hushåll och företag i kommunen kommer att kunna erbjudas fiberanslutning.

Nu är upphandlingen klar och GlobalConnect har tilldelats uppdraget att utöka fibernätverket i Svedala kommun. Arbetet börjar efter sommaren.

”Det är glädjande för Svedala kommuns invånare att satsningen nu kommer igång. Med den upphandlade entreprenören kan vi nu tillsammans starta den resa mot att de flesta i kommunen kan få erbjudande om att ansluta sig till fiber”, säger kommunens IT-chef Niclas Söderlund.

Niclas poängterar dock att detta handlar om att kunna erbjuda möjligheten till en fiberanslutning, inte att hushåll och företag får det automatiskt. Den som är intresserad måste själv stå för de kostnader som krävs för att få fiberanslutningen från tomtgränsen in i fastigheten.

Planen är att arbetet med utbyggnaden av fiber i kommunen ska påbörjas under hösten 2024 och slutföras under 2025. I första skedet görs all detaljplanering och hushåll kommer bli kontaktade för att se om de önskar bredband indraget till fastigheten. Under våren 2025 kommer grävningar för att lägga kablar att starta.

Även om den här stora fibersatsningen inte tar oss hela vägen fram till 100% fibertäckning till 2025 så är det ett jättekliv för många fler innevånares möjlighet att få tillgång till fiber. De som ännu inte kommer aktualiseras för en anslutning den här gången samlas just nu ihop i ett underlag tillsammans med marknadens aktörer och belyses för att hitta en lösning som gör att även dem så småningom kommer att kunna få en fiberanslutning längre fram.

Mer information om exakt vilka områden som berörs kommer i höst.

 

Sidansvarig: Karin Rosvall