Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Kommunfullmäktige satsar 3 miljoner för bredband på landsbygden

Publicerad 2024-01-18 kl 09:26

Foto: Manfredxy/Mostphotos

Svedala kommun har efter ansökan fått ett regionalt bredbandsstöd på 3 miljoner kronor från Region Skåne för att kunna bygga ut bredbandstäckningen på landsbygden. Därför beslutade kommunfullmäktige igår kväll att tilldela kommunstyrelsen ytterligare 3 miljoner som medfinansiering till projektet. Detta innebär att Svedala kommun kan nå nära 100 procents täckning när det handlar om att kunna erbjuda en fiberanslutning till medborgare och företag.

Telia stänger ner kopparnätet i hela landet 2026. Samtidigt har regeringen ett mål om att alla medborgare och företag i Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. I Svedala kommun har idag 94 procent av hushåll och arbetsställen tillgång till fiber inklusive bredband. I vissa områden utanför tätorter och småorter är dock tillgången bara 55 procent. På några ställen pågår det en utbyggnad som finansieras av kommersiella företag med statligt stöd, men det finns ”vita fläckar” på sina håll.

Svedala kommun har under de senaste fyra åren målmedvetet arbetat för att få en hög fibertäckning för medborgare. Som många andra kommuner med stor landsbygd finns en tydlig utmaning i att få fiber nedlagd i marken till de delar som är svåra att nå. Det beror till exempel på höga entreprenadkostnader då terrängen är svårgrävd och sträckorna långa. Därför är det helt enkelt inte intressant för kommersiella aktörer.

– Det är glädjande att Svedala kommuns politiker beslutade att vi skulle ansöka om Region Skånes bredbandsstöd 2023 och nu dessutom skjuter till de pengar som krävs för projektet. Vi har upphandlat en aktör som tillsammans med kommunen kan slutföra satsningen och nå målet om nära 100 procents täckning av fiberinfrastruktur för samtliga hushåll och företag, säger kommunens IT-chef Niclas Söderlund.

Niclas poängterar dock att detta handlar om att kunna erbjuda möjligheten till en fiberanslutning, inte att hushåll och företag får det automatiskt. Den som är intresserad måste själv stå för de kostnader som krävs för att få fiberanslutningen från tomtgränsen in i fastigheten.

Planen är att arbetet med utbyggnaden av fiber i kommunen ska påbörjas under första halvåret 2024 och slutföras under 2025.
– Vi ser det som mycket värdefullt att i princip alla kommunmedborgare och företag kan erbjudas fibernät vilket stärker möjligheten att bo och verka på landsbygden, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy (M).     

Region Skåne om bredbandsstödet  

– Vi kan inte låta landsbygden bli eftersatt. En stark och pålitlig uppkoppling är avgörande för invånare och företag. För att säkerställa att hela Skåne blomstrar måste bredbandsnäten vara i toppskick. Jag är stolt över att Region Skåne har bidragit till denna positiva utveckling, säger Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fakta om Region Skånes bredbandsstöd  

Region Skånes bredbandsstöd är ett så kallat krona för krona-stöd där de kommuner som väljer att söka tar fram ett underlag för vad de behöver bygga i fiberväg. Kommunerna kan sedan söka stöd för halva den kostnaden, maximalt 7 miljoner kronor.  

I Svedala kommuns fall har en konsult tagit fram ett underlag som visar att totalkostnaden för att bygga mer fiber på landsbygden är 6 miljoner kronor. Det som kommunen kan ansöka om hos Region Skåne är därmed ett bidrag på 3 miljoner.  

Fakta om regeringens bredbandsmål 2025  

Regeringens bredbandsmål 2025 innebär att:

  • 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet
  • 99,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s
  • 100 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s 

Sidansvarig: Daniel Bramsell