Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Kommunens roll i stunder av kris eller krig

Publicerad 2024-01-17 kl 15:44

MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Vad kan du förvänta dig av samhället och din hemkommun ifall krisen kommer? Och på vilket sätt kan du som medborgare bidra den dagen du behövs? Detta är frågor som kommit upp på dagordningen den senaste tiden. Det tydliga svaret är att kommunens uppdrag inte upphör, och det kan bli din plikt att hjälpa till.

I samband med den årliga konferensen Folk och försvar, har frågor om beredskap och väpnade konflikter aktualiserats och tagit större utrymme i offentligheten. I tider av oro kan det vara bra att ha koll på vem som ansvarar för vad i samhället, och vad du kan göra för att hjälpa dig själv och andra.

Kommunen har ett stort ansvar för många funktioner i samhället. Detta ändras inte om krisen eller kriget kommer. Våra viktiga uppgifter och verksamheter ska fortsätta, även vid kriser eller andra samhällsstörningar

– Svedala kommun har en struktur för krisledning. Denna använder vi ifall samhället drabbas av störningar, så att vi kan fortsätta med vårt samhällsviktiga uppdrag. Våra verksamheter är vana vid att prioritera vad som är viktigast i vardagen, även i fredstid. Detta är en förutsättning för att stå stadigt om krisen eller kriget kommer. Om man rustar för att säkra vardagen, står vi tillsammans starkare, säger Karl Dannestam, säkerhets- och beredskapschef.

Vad kan du göra?

Som alltid finns det mycket du som individ kan göra för att vara väl förberedd. Om du som kan är förberedd, frigörs samhällets resurser för de som är i störst behov av hjälp. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” går att ladda ner eller beställa i tryckt form från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I broschyren finns bland annat tips för hur du ordnar med värme, mat, vatten om samhället drabbas av störningar, till exempel vid extremt väder, IT-attacker eller militär konflikt.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på MSB:s webbplats.

Vad är din plikt?

Om det är så att Sverige hamnar i en militär konflikt, kan regeringen besluta om så kallad höjd beredskap och få större handlingsfrihet att fatta olika beslut. Kommuner ska även då fortsätta bedriva sin verksamhet. Och inom totalförsvarsplikten har du som jobbar i samhällsviktiga funktioner en allmän tjänsteplikt. Du ska fortsätta gå till arbetet, men du kan också förväntas att göra andra uppgifter än i fredstid. Arbetsförmedlingen kan också anvisa arbete till de som saknar anställning, för att hjälpa till med samhällets behov. Detta kan innebära arbete i kommunens regi.