Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

En hälsning till framtidens kommuninvånare

Publicerad 2024-04-04 kl 13:21
Uppdaterad 2024-04-04 kl 13:47

Marie Sundling – projektledare på Trafikverket, Erik Stoy – kommunstyrelsens ordförande, och Kalle Ekebjär – affärschef för Pågatågen på Skånetrafiken, täcker tidskapseln med grus. Så småningom täcks den även av asfalt och stenplattor.

Som en hälsning till framtidens kommuninvånare grävdes idag en tidskapsel ner på nya stationsområdet i Svedala. Förutom kommunen ingår Trafikverket och Skånetrafiken i initiativet. Förhoppningen är att lådan hittas nästa gång stationsområdet byggs om.

Tidskapseln, som blir en tidsmarkör för år 2024, ska bland annat ge en bild av stationsområdets ombyggnad, Svedala som tätort och Svedala kommun.
– Järnvägen har varit en förutsättning för att Svedala har kunnat bli den ort vi ser idag, och järnvägen är också avgörande för den fortsatta utvecklingen mot framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy (M).

På plats för att lägga ner saker i den låda som utgör tidskapseln var representanter från Svedala kommun, Trafikverket, Skånetrafiken och företaget Sandvik som är närmaste granne på stationsområdets norra sida.

Erik Stoy började med att lägga ner följande saker i lådan: 

 • En hälsning från Svedala kommun, Trafikverket och Skånetrafiken. Den finns att läsa längre ner på denna sida.  
 • Dagens Sydsvenskan och Skånska Dagbladet
 • Senaste numret av Lokaltidningen Svedala
 • En karta över dagens Svedala
 • Svedala kommuns årsredovisning 2022  
 • Det senaste numret av kommunens tidning SvedalaNytt
 • Projektplan inklusive projektinformation, medfinansieringsavtal, situationsplan och en tidig skiss från projektgruppen
 • Detaljplanen – plankarta och illustrationsplan
 • Foton före och under ombyggnaden av stationsområdet
 • Foton från Kungaparets besök i Svedala 2023 då de åkte Pågatåg in till Malmö

Kalle Ekebjär, affärschef för Pågatågen på Skånetrafiken, fyllde på lådan med ett Pågatåg i trä, och Marie Sundling, projektledare på Trafikverket, lade ner en reflex med en tågsympol på. Från Sandvik SRP AB kom vd Sofia Hedenström. Hon kompletterade tidskapseln med en bok om Sandvik samt foton från verksamheten.  

När lådan var försluten sänktes den ner i ett förgrävt hål som fylldes med grus. Så småningom blir det även asfalt och stenplattor som täcker tidskapseln. Förhoppningsvis blir det en spännande upptäckt för framtidens kommuninvånare när stationsområdet byggs om nästa gång.  

Hälsningen från Svedala kommun, Trafikverket och Skånetrafiken:

”Hej framtidens kommuninvånare! 

År 2024 lades en tidskapsel ner vid Svedala station i samband med stationsområdets ombyggnation. I 150 år hade stationen då utgjort navet i det moderna Svedalas utveckling. Svedala var nu en ort väl integrerad med sin omvärld, med goda kommunikationer i flera riktningar längs både väg och räls.

Detta var en tid då både arbete och nöjen inte längre krävde fysisk förflyttning i samma utsträckning som tidigare. Den omvälvande pandemin 2020 hade permanent ändrat vårt sätt att se på hur vi använde vår tid och våra resurser. Likväl, hade vårt resande fortsatt betydande påverkan på miljön och på vårt samhälle. Tåget var för allt fler ett effektivt och tilltalande sätt att resa.

Efter att under många år fört en tynande tillvaro fick därför stationsområdet detta år en betydande ansiktslyftning. Syftet var, förutom att främja ett ökat resande med tåg, också att skapa en ny, levande mötesplats i Svedalas centrum och att knyta samman ortens äldre delar med de som byggts och planerades att byggas söder om järnvägen.

Ombyggnationen var ett samarbete mellan tre parter. Vid ceremonin när denna tidskapsel grävdes ner representerades Trafikverket av projektledare Marie Sundling, Skånetrafiken av Kalle Ekebjär, affärschef för Pågatågen, och Svedala kommun av kommunstyrelseordförande Erik Stoy.

Svedala den 4 april 2024”

En person i byggkläder står på en byggarbetsplats och lägger ner saker i en silvrig låda som står på ett bord. Bakom står tre personer i byggkläder och tittar på. Bredvid går ett järnvägsspår och i bakgrunden syns en byggnad i rött tegel. Foto.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy lägger ner saker i lådan som utgör tidskapseln. Bakom syns Sofia Hedenström – vd på Sandvik SRP AB, Marie Sundling – projektledare på Trafikverket, och Kalle Ekebjär – affärschef för Pågatågen på Skånetrafiken.

Sidansvarig: Daniel Bramsell