Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Arbete för ny översiktsplan är igång!

Publicerad 2024-04-09 kl 10:43

Nu startar vi upp arbetet med ny översiktsplan! Hur ser det ut i Svedala kommun år 2100? Det är kanske en hisnande tanke. Översiktsplanen ska visa vilka framtidsbilder vi anar för de barn som föds idag och hur vi utvecklas i den riktningen.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den ska visa var vi bygger bostäder och var näringslivet kan utvecklas de närmaste cirka 20 åren Och hur vi ska använda, bevara och utveckla våra fina kultur- och naturmiljöer och den viktiga jordbruksmarken.

Genom att tänka efter före når vi våra framtidsbilder.

Vad händer nu?

Vi vill tidigt inhämta inspiration och information om önskemål och behov för framtiden. Har du någon bra idé? Vi vill gärna ha dina förslag! Rita och/eller beskriv dina tankar och idéer kopplat till kartan eller mejla till oss på strategisk planering.

strategiskplanering@svedala.se

Skicka in dina idéer senast den den 9 juni 2024.

På vår webbplats finns också karta och formulär du kan använda när du vill skicka in dina tankar.

Ny översiktsplan, webbplats svedala.se

När blir översiktsplanen klar?

Under andra halvan av 2025 hoppas vi att ett förslag till översiktsplan kan skickas ut på samråd till en bred krets – internt på kommunen, till medborgare, myndigheter, organisationer, näringsliv, föreningar med flera. Då finns möjligheter att lämna synpunkter på förslaget som sedan bearbetas, skickas på granskning och slutligen antas av kommunfullmäktige under 2028.

Vill du veta mer? Läs om nya överiktsplaneringen på svedala.se

Har du frågor? Kontakta oss gärna på strategiskplanering@svedala.se.

Sidansvarig: Karin Rosvall