Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Historisk placering i årets företagsranking

Publicerad 2023-09-20 kl 09:59
Uppdaterad 2023-09-20 kl 11:05

Johan Dalen på Svenskt Näringsliv presenterar Svedala kommun som "Årets klättrare" i Skåne. Foto: Martin Bard, Svedala kommun

Svedala når en historisk topplacering när Svenskt Näringsliv idag presenterade sin årliga kommunranking för företagsklimatet. Kommunen klättrar hela 67 placeringar och hamnar på plats 84 av Sveriges 290 kommuner. Detta är den bästa placeringen någonsin för Svedala kommun. Samtidigt är man den kommun i Skåne som klättrar flest placeringar i år och tilldelas därför utmärkelsen ”Årets klättrare”.

I Svenskt Näringslivs kommunranking 2020 hamnade Svedala på plats 236 vilket är den sämsta placeringen kommunen har haft. Nu når man sin bästa placering någonsin – plats 84. Det är också första gången kommunen kommer in på topp 100. På bara tre år har alltså Svedala kommun klättrat 152 placeringar.
– Näringslivsarbetet och företagsfrågorna är en viktig politisk prioritering och vi är mycket nöjda över det goda resultatet. Vi alla vill samma sak – Svedala ska vara en attraktiv näringslivskommun för såväl befintliga som nya företagare, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy (M).

Svenskt Näringslivs ranking bygger främst på en enkätundersökning. Totalt har ca 32 400 företag fått betygsätta sin upplevelse av hur det är att driva företag lokalt och nationellt. Ungefär 200 av Svedala kommuns ca 1675 registrerade företag har fått enkäten, i första hand medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. På den viktiga frågan "Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?" får Svedala betyget 3,66 på en sexgradig skala. Det är en höjning för fjärde året i rad och enkätresultatet tangerar toppnoteringen från 2009.

– Det känns oerhört bra att uppnå detta historiska resultat. Vi har de senaste åren verkligen visat på en tydlig vilja att förbättra företagsklimatet och idag är det något som ska genomsyra hela vår organisation. Alla våra medarbetare är en del av näringslivsarbetet och tillsammans med våra företag arbetar vi hårt för att stärka resultatet ytterligare, säger kommundirektör Johan Lundgren.

I enkätundersökningen ökar Svedala kommun på 10 av 15 områden. De största förbättringarna är ”tjänstepersoners attityder”, ”konkurrens från kommunens verksamheter” samt ”påverkan av brottslighet/otrygghet”. Två av 15 områden har oförändrat resultat jämfört med 2022. Tre områden har en liten minskning – ”tillgång till relevant kompetens”, ”skolans kontakter med lokala näringslivet” samt ”vägnät, tåg- och flygförbindelser”.   

– Vilken stolthet vi känner idag i Svedala kommun! Detta är något vi på kommunen och vårt näringsliv har arbetat dedikerat med, och att nu få den här utdelningen och även bli ”Årets klättrare” i Skåne är en obeskrivlig känsla. Jag ägnar denna fantastiska bedrift till våra engagerade företag som var först med att klargöra ambitionen, och till mina kollegor som med bravur lyssnat och levererat, säger Kosovar Gashi, näringslivschef på Svedala kommun.

Svedala kommun är aktiva i Malmö-Lundregionens gemensamma näringslivsarbete med visionen om Sveriges bästa näringslivsklimat. Tillsammans har kommunerna lagt grunden för gemensamt ökad tillväxt och bland annat tagit fram verktyg för bättre service och förståelse för företagares vardag.

Fakta

Läs mer om Svedala kommuns resultat i årets företagsranking

Åtta personer står framför ett hus och håller i ett diplom och en bukett blommor. Foto.

Från vänster: Martin Bard, näringslivsutvecklare, Kosovar Gashi, näringslivschef, Johan Lundgren, kommundirektör, Mikael Ottosson, ordförande Företagarna Svedala, Erik Stoy (M), kommunstyrelsens ordförande, Sara Ripa (C), sekreterare Företagarna Svedala samt 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Anders Nissen, ordförande Svedala Företagsgrupp, och Rune Nilsson, ledamot Företagarna Svedala.

Ett diplom står på ett bord. Foto.

Foto: Martin Bard, Svedala kommun

Sidansvarig: Daniel Bramsell