Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Toppnotering för företagsklimatet

Publicerad 2023-05-24 kl 09:59

Norra och östra industriområdet i Svedala kommun.

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner ökar Svedala på 10 av 15 områden. Det sammanfattande omdömet stiger rejält och därmed passerar vi snittet för riket. Detta innebär dessutom att kommunen tangerar sitt tidigare bästa resultat vilket uppnåddes 2009.

På den viktiga frågan "Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?" fick Svedala kommun betyget 3,66 på en sexgradig skala. Det är en höjning för fjärde året i rad och resultatet tangerar alltså toppnoteringen från 2009. Ifjol var betyget 3,32. Höjning på 0,34 kan jämföras med genomsnittsresultatet i landet som är +0,03.

– Näringslivsfrågorna är viktiga i Svedala kommun och har en bred politisk förankring. Ett av fyra prioriterade målområden under denna mandatperiod är just en attraktiv näringslivskommun. Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Stoy (M). 

Av de tio områden som ökar är de största förbättringarna ”tjänstepersoners attityder”, ”konkurrens från kommunens verksamheter” samt ”påverkan av brottslighet/otrygghet”. Två av 15 områden har oförändrat resultat jämfört med året innan, och tre områden har en liten minskning – ”tillgång till relevant kompetens”, ”skolans kontakter med lokala näringslivet” samt ”vägnät, tåg- och flygförbindelser”.   

– Vi är nöjda med utvecklingen av resultatet, och att vi ökar på 10 av 15 områden stärker vårt arbete med att skapa ett företagsklimat i topp. Det finns mycket positivt i näringslivsarbetet och i samarbetet med våra företagare. Nu tar vi sats mot en ny toppnotering nästa år och vi vill gå hela vägen. Samtidigt finns det även utmaningar vilket Svenskt Näringslivs undersökning också visar på. Detta ska vi analysera för att kunna bli ännu bättre, säger näringslivschef Kosovar Gashi.  

Cirka 200 av kommunens ca 1675 företag fick enkäten i år, i första hand medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. 88 av dessa har svarat.

I höst kompletteras enkätresultaten med statistik från bland annat Statistiska centralbyrån och det sammanlagda betyget ligger till grund för en kommunranking som offentliggörs i september.

Diagram som visar vårt betyg från 2002 till 2023. Illustration.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Svedala kommun.

Ladda ner diagramet över det sammanfattade omdömet av företagsklimatet i Svedala kommun

Sidansvarig: Linda Holst