Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Arbetsförmedlingen och elva kommuner i historisk samverkan

Publicerad 2023-01-10 kl 16:38

Foto: Hans Christiansson, Mostphoto

Ett samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i sydvästra Skåne är nu i mål. Samarbetet syftar till att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen för arbetsgivare.

Förutom Svedala kommun är Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Trelleborg och Vellinge med i samverkansavtalet.

– Överenskommelsen ger Svedala kommun stora förutsättningar att tillsammans med Arbetsförmedlingen bedriva ett effektivt samarbete som kommer gynna arbetssökande kommuninvånare, så att dessa så snabbt som möjligt kan etablera sig på arbetsmarknaden. Genom samverkan drar vi nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla stödet, som även riktar sig till arbetsgivare som har svårt att rekrytera, säger Mattias Olsson, områdeschef Svedala kommun.

Syftet är att påskynda individers etablering i arbetslivet. Samverkan riktar sig till alla personer som bedöms ha behov av stöd, insatser och samordnade processer från sin respektive kommun och Arbetsförmedlingen. Utöver det kommer även samverkan att ske med riktat stöd och insatser till arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera, eller som vill bredda sin rekryteringsbas.

– Jag är fantastiskt glad och stolt över det arbete som nu har lett fram till det här. Nu har vi en bra grund för vår samverkan som ska skapa största möjliga värde för våra kommuninvånare. Tillsammans kan vi göra mycket, säger Carolina Gianola, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen i sydvästra Skåne.

Tillsammans vill Arbetsförmedlingen och kommunerna få till en förbättrad matchning, en ökad sysselsättning och ett minskat försörjningsstöd. Samverkansavtalet inleds från och med 1 januari 2023 och gäller tills vidare.

Sidansvarig: Linda Holst