Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Ersättningsbussar och bullrande arbete 10-11 december

Publicerad 2023-12-04 kl 10:06

Nu börjar arbetet med ombyggnaden av stationsområdet i Svedala på riktigt. Järnvägen kommer stängas av helt den 10-11 december för att Trafikverket och Peab ska kunna göra förberedande arbeten. Ersättningsbussar går från Ågatan, vid entrén till ICA Kvantum Karlssons på södra sidan av spåren.

Arbetet består bland annat av att slå ner spont vid stationen. Planen är att det påbörjas under dagen den 10 december och är färdigt kl. 05.00 den 11 december. Arbetet pågår alltså under natten och kommer att låta en del. Hushåll i området ska ha fått information från Trafikverket om detta i brevlådan.

Från och med den 11 december och ett år framöver kommer endast ett tågspår att vara öppet. Förutom vid enstaka tillfällen kommer tågen att rulla under hela ombyggnaden, dock med vissa justeringar i tidtabellen. Kolla din resa i Skånetrafikens digitala kanaler och var ute i god tid. Under hela byggtiden finns det en gångväg vid Stationsplan för dem som ska till och från perrongen, men gångvägen kommer att flyttas runt lite beroende på arbetet. Detsamma gäller cykelparkeringen. Skyltar på plats visar vägen.

Trafikverket och Peab använder Stationshuset som platskontor under byggtiden.  

Svedalas nya framsida

Efter ombyggnaden, vid årsskiftet 2024/2025, kommer längre tågset kunna stanna på stationen. Två nya sidoperronger ersätter dagens mittperrong, och en ny bred gångtunnel under järnvägsspåren kommer binda ihop den norra och södra sidan av stationen. Det blir också nya hissar, planteringar och stor utökning av cykelparkeringar.

Stationsområdet får dessutom två nya torg. Detta gör platsen till att bli en naturlig träffpunkt som skapar förbättrade möjligheter till möten, vistelse och samtal.   
– Omvandlingen av stationsområdet är ett mycket viktigt stadsbyggnadsprojekt och en betydande del i utvecklingen av centrum. Detta blir Svedalas nya framsida. Vi skapar ett vackert och funktionellt stadsrum som bildar entré när man går av och på tåget. Detta är verkligen så efterlängtat av både kommuninvånare, näringsidkare och besökare, säger stadsarkitekt Karin Gullberg.    

På södra sidan blir det så småningom också en ny pendlarparkering, men den blir klar först under 2025. Då sker även mycket av planteringen inom hela stationsområdet.

Läs mer om förändringen av stationsområdet på projektets webbsida här på svedala.se

 

Visionsbild från norra sidan.

Sidansvarig: Linda Holst