Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Nya stationsområdet binder ihop Svedala – Färdigt julen 2024

Publicerad 2022-09-07 kl 14:36
Uppdaterad 2022-09-07 kl 14:45

Illustration på hur stationsområdet i Svedala är tänkt att se ut efter ombyggnation

December 2023 går startskottet för bygget och den stora förvandlingen av Svedala station. Mittperrongen byts ut mot stora sidoperronger samtidigt som fotgängare och cyklister äntligen får en enkel väg till service på vardera sida spåren.

I december 2024 kan resenärer som stiger av på Svedala station mötas av ett toppmodernt stationsområde. Med början i december 2023 år ska hela stationsområdet danas om. Mittperrongen byts ut till förmån för två tillgänglighetsanpassade sidoperronger med stor kapacitet. Samtidigt kommer norra och södra Svedala att bindas ihop med en bred gångtunnel som också ska husera moderna infotainmentsystem som sköts av Skånetrafiken.

– Det är väldigt viktigt för oss att binda samman de norra delarna av Svedala med de södra. I mindre orter vill man samla flödena för att skapa gemenskap. Och det är det vi vill uppnå här. I utformningen har vi tänkt mycket på att det ska passa in i bruksmiljön som präglar området. Vi kommer att ha klocktorn med hissar med en tydlig svedalaidentitet med rött tegel, förklarar stadsarkitekt Karin Gullberg.

– Vi håller just nu på med detaljprojektering, som sköts av Sweco, men där vi som kommun är en väldigt engagerad part. Detta kommer att slutföras i december 2022. Sen följer entreprenadupphandling sommaren 2023 innan vi påbörjar bygget december 2023. Ett år senare är vi i hamn. Vi är väldigt tacksamma för det stora engagemang vi har sett från alla inblandade parter, Trafikverket, Skånetrafiken, Ica Kvantum och Sandvik, säger kommunens projektansvarige Alf Rasmussen.

Stationsområdet blir kronan på verket på en större förvandling av centrala Svedala. Busstrafiken som idag är splittrad mellan Stortorget och stationsområdet kommer att samlas på Stortorget. Som en förberedelse för detta rustades hela Stortorget upp redan 2021. Dessutom har gång- och cykelstråk uppdaterats i etapper, i förberedelser för att ansluta till den nya stationen.

– Nu är det på riktigt! Det här är ett projekt som påbörjades redan innan jag tillträdde. Nu har vi tagit nya kliv och det är den här mandatperiodens viktigaste projekt. Vi ser betydelsen av att Svedala får den entré som vi förtjänar, och att man underlättar för kollektivtrafiken. Skisserna och planerna vi ser idag är ett fantastiskt exempel på våra tjänstepersoners idoga arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester.

På båda sidor av spåren, kommer nya torg att skapas, vilket skapar en inbjudande miljö för de som kommer upp från gångtunneln.

– Vår utgångspunkt är att vårt läge är så bra som vår tillgänglighet är. Att 30 000 pendlare per månad nu får enkel tillgång till oss är ett välkommet tillskott, säger Magnus Karlsson, chef på Ica Kvantum Karlsson som ligger avspärrat på södra sidan stationen i dagsläget.

Sandvik som har 600 anställda på ett område stort som 40 fotbollsplaner norr om stationen, ser också postivit på projektet.

– Vi har väldigt många som pendlar in. Jag tror att för befintlig personal och de som vi vill anställa, är det viktigt att känna att man kommer till en inbjudande plats. Att man känner ”Wow! Svedala är på gång. Här vill jag jobba!”. Det kommer dessutom bli lättare för våra anställda att ta del av service på södra sidan och använda pendlarparkeringen, förklarar Jesper Löfberg, lokal VD på Sandvik Svedala.

Själva stationombyggnaden har en budget på 100 miljoner kronor, där Svedala kommun och Trafikverket står för 50 miljoner var. Därutöver kommer kommunen att satsa 25 miljoner kronor på upprustning och omdaning av kommunala kringytor, det vill säga de båda torgen och parkeringsytor. Den gamla stationsbyggnaden kommer att finnas kvar, och tågtrafiken kommer att fortsätta, då arbetet sker på ett spår åt gången.

Målbild södra sidan av stationsområdet

Målbild södra sidan av stationsområdet