Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Hjälp flyktingar att registrera sig hos Migrationsverket

Publicerad 2022-03-23 kl 11:31
Uppdaterad 2022-03-24 kl 10:44

Många svenskar öppnar sina hem för att ta emot släktingar, vänner och medmänniskor som flyr kriget i Ukraina. Det är fint och omtänksamt! Men även om boendet är ordnat för en tid framöver är det viktigt att flyktingar direkt registrerar sig hos Migrationsverket och söker uppehållstillstånd. Detta ger möjligheter för ekonomiskt stöd, arbete, vård och skola. Svedala kommun uppmanar nu medborgare att hjälpa sina inneboende flyktingar att ansöka hos Migrationsverket.

Människor som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Detta ansöker man om hos Migrationsverket. Uppehållstillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Ersättning betalas ut från den dagen man har registrerat sig.

Den som har ordnat sitt boende på egen hand och ansöker genom Migrationsverkets e-tjänst behöver inte besöka Migrationsverket förrän beslut om uppehållstillstånd är fattat. Läs mer på Migrationsverkets webbplats:    

Om boendeplatser

Det är viktigt att tänka på att om man väljer att ta emot flyktingar i sitt hem så utgår ingen ersättning, varken från Migrationsverket eller från kommunen. Man bör också kontrollera med sitt försäkringsbolag om hemförsäkringen även omfattar flyktingar.

När Migrationsverket ordnar boendeplatser görs det alltid genom regelverket för offentlig upphandling. Om du som privatperson i Svedala kommun kan erbjuda ett boende under en längre period i form av lägenhet, hus, annex eller liknande kan du anmäla detta i kommunens nya e-tjänst där vi samordnar frivilliginsatser. Läs mer: Frivilliginsatser för att stödja de som flyr kriget i Ukraina

Svedala kommun har iordningställt ett tillfälligt akutboende med ca 30 platser och förbereder ett flyktingmottagande i samarbete med Migrationsverket. Läs mer: Svedala kommun erbjuder akutboende för flyktingar

 

Sidansvarig: Daniel Bramsell