Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Ny fotbollsprofil på Spångholmsskolan i Bara

Publicerad 2022-05-13 kl 16:22
Uppdaterad 2022-05-16 kl 11:30

Med början detta läsår har Spångholmsskolan i Bara startat upp en fotbollsprofil. Elever i årskurs 5 och 6 får där individuell fotbollsträning av tränarna Johan Hallberg och Johan Gustin. 
– Skolorna i Svedala kommun håller hög kvalitet och då ska inte våra elever gå fotbollsprofiler i andra kommuner, säger Spångholmsskolans rektor Anders Dybner.

Läsåret 2021/2022 startade Spångholmsskolan upp en fotbollsprofil där elever i åk 5 och åk 6 får individuell fotbollsutveckling under ledning av Johan Hallberg och Johan Gustin. På sikt är det tänkt att profilen ska växa med en årskurs varje läsår. 

Spångholmsskolan har under ett antal år blivit av med elever i åk 6 och åk 7 som har lämnat skolan för att kunna delta i fotbollsakademier på andra skolor i andra kommuner, främst i Malmö och Staffanstorp.  

En av Spångholmsskolans fotbollselever trampar på bollen

En av Spångholmsskolans fotbollselever trampar på bollen

– Vi ser att rörelse och i detta fall fotboll har en väldigt positiv effekt på skolarbetet i stort. Vi har sedan tidigare sett att många av eleverna valde att byta till en annan skola i åk 6 och åk 7 för att kunna välja fotboll som en del av skoldagen. För att kunna behålla våra elever i kommunen så valde vi att starta upp profilen. Vi tycker att skolorna i Svedala kommun håller hög kvalitet och då ska inte våra elever gå i andra kommuner bara för att vi inte har fotbollen som alternativ. säger Spångholmsskolans rektor Anders Dybner.

Tränaren Johan Hallberg har många år som lärare på Baraskolan och kommer nu att kombinera ansvaret för fotbollsprofilen med en lärartjänst på Spångholmsskolan. På sin fritid är Johan fotbollstränare och ledare i Bara GIF.  Andra halvan av tränarduon, Johan Gustin, är visstidsanställd av skolan som fotbollsinstruktör. Johan är utbildad tränarutbildare med många års erfarenhet av utbildning och idrottsledarkunskap. På sin fritid är Johan fotbollstränare och ungdomsansvarig i Klågerups GIF. 

Johan Hallberg (till vänster) och Johan Gustin (till höger) förklarar på ett träningspass

Johan Hallberg (till vänster) och Johan Gustin (till höger) förklarar på ett träningspass

– Det är mycket fokus på individuella detaljer som passningsövningar och avslut, förklarar Johan Gustin. 

Två timmeslånga träningspass per vecka genomförs på Bara idrottsplats, alltid i anslutning med skoldagens start eller slut. Under vinterhalvåret kommer en del pass att genomföras i inomhushallar. Träningen påverkar inte elevens vanliga timplan i skolan. Elever som deltar i fotbollsakademin kommer dock att missa en liten stund av mentorstiden den dagen de tränar på morgonen.  

En elev övar avslut på Bara IP

En elev övar avslut på Bara IP

– Eleven måste sköta sin skolgång men även uppträda enligt våra gemensamma regler i fotbollsprofilen. Vi har haft enstaka fall där eleven fått pausa sitt tränande till förmån för att få ordning på sina studier, poängterar rektor Anders Dybner. 

Då platserna är begränsade i fotbollsakademin kommer det att ske ett urval. Underlaget är en intervju med spelaren och någon form av provträningstillfälle. Det ska finnas ett engagemang för fotbollen hos eleven och det ska finnas en vilja att utveckla sig själv och sitt fotbollskunnande. Det är också viktigt att eleven är beredd att lägga ner mycket tid på sin fotboll och på sitt skolarbete. Akademin vänder sig till både flickor och pojkar. Antalet antagna per kön kommer att vara procentuellt fördelat i förhållande till antal sökande per kön.