Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Medborgare har bidragit till kommunens hållbarhetsstrategi

Publicerad 2021-11-16 kl 08:59
Uppdaterad 2021-11-16 kl 11:54

Svedala kommun vill arbeta för ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Vid senaste sammanträdet beslutade kommunfullmäktige om en ny hållbarhetsstrategi för miljö och klimat. Kommuninvånare har varit delaktiga i arbetet genom ett flertal medborgardialoger där de har pekat på viktiga perspektiv.

Medborgarfokus och hållbar utveckling är utgångspunkten för Svedala kommuns nya strategiska inriktning och hållbarhetsarbete. Hållbarhetsstrategin, som kommunfullmäktige klubbade i slutet av oktober, innefattar följande tre strategiska målområden: ”En klimatsmart vardag”, ”Ett friskt vatten” och ”En livskraftig närmiljö”.

– Miljö- och klimatfrågan är både en global och lokal fråga. För att nå en hållbar samhällsutveckling krävs insatser på alla nivåer. Svedala kommun är en viktig aktör på lokal nivå, säger Linda Allansson Wester (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Fokus på hållbarhetsfrågor i kommunens verksamheter

2014 började kommunen ett miljömålsprogram som har väglett det samlade miljöarbetet inom kommunen.  Programmet avslutades 2020 och samma år beslutade kommunstyrelsen att ta fram en ny hållbarhetsstrategi med utgångspunkt från de globala målen och Agenda 2030.

Ett flertal medborgardialoger skedde under hösten och vintern 2020 och 2021 för att se vad kommuninnevånare tyckte var viktigt i strategin. Dialogerna har haft stor betydelse för arbetet. Bland annat har elevrådsrepresentanter från kommunens skolor deltagit.

Målsättningen med den nya strategin är att politiken i sin styrning, och kommunen, i sin långsiktiga och vardagliga planering, har det miljömässiga tänket i fokus.

Svedala kommuns bidrag till FN:s globala mål

Målen i Agenda 2030 som rör vatten, klimat och biologisk mångfald har varit centrala i framtagandet av hållbarhetsstrategin. Agenda 2030 är det mest ambitiösa program för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Programmet innehåller 17 globala mål som tillsammans ska bidra till att visionen blir verklighet. Målen gäller i alla länder och för alla människor. Som kommun förväntas vi att bidra till de globala målen och fatta beslut som är i linje med dem.

Hållbarhetsstrategin för miljö och klimat utgår från en lokal anpassning av de globala målen och kommer att integreras i kommunens mål- och kvalitetsarbete. Den kommer också att kompletteras med två andra dimensioner av hållbar utveckling; den ekonomiska och den sociala.

-Vi har analyserat alla mål och delmål i Agenda 2030 och på så sätt identifierade vi våra tre målområden i hållbarhetsstrategin gällande den miljömässiga dimensionen; ”En klimatsmart vardag”, ”Ett friskt vatten” och ”En livskraftig närmiljö”. Dessa har just nu högst prioritet för oss. Det är här vi främst kan bidra till positiv utveckling på kort och lång sikt, säger Fredric Palm, strategisk planeringschef i Svedala kommun.

 

Här kan du läsa mer om hållbarhetsstrategin.

 

Sidansvarig: Louise Sandell