Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Svedala en av de kommuner med minst anmälda brott 2020

Publicerad 2021-06-21 kl 12:55

Kommundirektör Johan Lundgren och kommunpolis Paul Nilsson. Foto: Daniel Bramsell, Svedala kommun

Med glädje kan vi berätta att Svedala är en av de tre kommuner i Skåne där det anmäldes minst brott under 2020. De två andra är Lomma och Vellinge kommuner. Detta visar ”Brottsutvecklingen i Skåne 2020”, en rapport som är framtagen av brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Skåne.

Under 2020 anmäldes cirka 1 570 000 brott till polis, tull eller åklagare i Sverige. Detta är en ökning med 1 procent jämfört med 2019. Jämförelser mellan kommuner redovisas per 100 000 invånare. Sett till Skåne ligger alltså Svedala kommun i den grupp som har lägst antal anmälda brott: ca 5 900–7 200 per 100 000 invånare. Som jämförelse ligger gruppen med högst antal anmälda brott på ca 12 800–16 800 per 100 000 invånare.

– Detta är ytterligare en bekräftelse på att Svedala är en trygg kommun att bo och verka i. Även polisens trygghetsmätning i höstas visar det. Några av insatserna den senaste tiden har fokuserat på förebyggande arbete som medborgardialoger och trygghetsvandringar. Vi arbetar också kontinuerligt tillsammans med polisen för att få bukt med buskörningar och andra orosmoment i trafiken, säger kommundirektören Johan Lundgren.     

Pandemins påverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott under 2020 anses vara liten. Dock bedöms minskningar i vissa brottstyper vara en effekt av pandemin, det gäller misshandel, stöld, personrån och rattfylleribrott. På samma sätt kan ökningarna av antalet anmälda skadegörelsebrott och narkotikabrott ses som följder av pandemin – i alla fall delvis.   

I rapporten finns detaljerad statistik för olika brottstyper: Bedrägerier, stöld- och tillgreppsbrott, brott mot person, dödligt våld och narkotika. Även brott där barn och unga är inblandade finns med. Statistiken redovisas totalt för hela Skåne men inom vissa kategorier nämns de kommuner som är mest utsatta. Svedala kommun är inte en av dessa i någon kategori vilket är mycket glädjande.

– Resultatet är väldigt positivt, men jag är inte överraskad. Svedala är en trygg och bra kommun – och det ska vi värna om. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och stöttar där vi kan. Gott resultat kräver en aktiv samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer som till exempel näringsidkare och föreningar, säger kommunpolis Paul Nilsson.  

I några skånska kommuner upplever också kommuninvånarna en stor otrygghet, till exempel med att vara ute sent på kvällen. Inte heller i detta sammanhang nämns Svedala kommun.

– Vi fortsätter att satsa på trygghetsfrågorna i nära samarbete med polisen så att ännu fler ska känna sig trygga i vår kommun, säger Johan Lundgren.  

Är du intresserad av mer statistik i ämnet finns hela rapporten ”Brottsutvecklingen i Skåne 2020” här. 

Fakta

”Brottsutvecklingen i Skåne 2020” bygger på statistik och publikationer från Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, (CAN), och Nationellt centrum för kvinnofrid, (NCK).

Det är viktigt att understryka att statistiken handlar om antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott i samhället.

Sidansvarig: Daniel Bramsell