Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Distansundervisning för elever i årskurs 1 på Kyrkskolan

Publicerad 2021-02-04 kl 16:06

Utbildningsnämnden har beslutat att elever i årskurs 1 studerar hemma genom distansundervisning från och med fredagen den 5 februari. Beslutet gäller till och med tisdagen den 9 februari. Beslutet omfattar även elever årskurs 1 som är inskrivna på fritidshemmet. Vårdnadshavare med samhällsviktig funktion har möjlighet att lämna barn i skola och på fritidshem. Vårdnadshavare uppmanas kontakta rektor vid behov.  

Beslutet beror på ökad smittspridning bland elever och personal. Svedala kommun har varit i kontakt med Smittskydd Skåne som lämnar rekommendationer att minska kontakt mellan elever och personal under fem dagar för att bryta smittkedjor. 

Beslut om distansundervisning syftar till att motverka smittspridning. Vi uppmanar samtidigt alla att noggrant följa de råd och rekommendationer som gäller för att minska smittspridning. 

Barnen ska hållas hemma men ska delta i studier på distans. Rektor och lärare meddelar om studiernas innehåll. Deltagande är obligatoriskt. Det är vårdnadshavare som har tillsynsansvar vid distansundervisning. 

Rektor kan besluta om vilka grupper och elever som inte omfattas av distansundervisning: 

  • elever i behov av särskilt stöd 
  • praktiska moment och examinationer som inte kan skjutas upp, 
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

Skolmåltid 

Matpaket för elever i årskurs 1 ska finnas att hämta på Naverlönnskolan. Länk kommer att skickas ut till berörda vårdnadshavare via Infomentor. Elever som deltar i undervisning på skolan får skolmåltid.  

Skolskjuts 

Skolskjuts fungerar som tidigare för de elever som deltar i undervisning på skolan. 

Frågor och uppdaterad information 

Information om Covid-19 uppdateras fortlöpande på Svedala kommuns hemsida, vi uppmanar elever och vårdnadshavare att regelbundet ta del av denna information.  

Vid frågor om distansundervisning, kontakta ditt barns skola.  

Sidansvarig: Linda Holst