Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

13 nya medarbetare hjälper ungdomar

Publicerad 2021-12-03 kl 11:45

Marek, en av kommunens socialarbetare för ungdomar

Nio miljoner kronor läggs i unik satsning för att råda bot på psykisk ohälsa, missbruk och fallande skolresultat i pandemins spår. 

Även om mycket av skolans omställning under pandemin varit framgångsrik med tanke på omständigheterna, finns det en grupp elever som påverkats negativt. Detta går att se i ökad frånvaro, mer missbruk och att dessa elever inte möter skolans krav. Socialtjänsten har heller aldrig tidigare jobbat med så många utredningar av ungdomar i farozonen. 

Svedala kommun har därför valt att anställa 13 nya medarbetare i utbildningsenheten och socialtjänsten. De nya medarbetarna ska stötta unga som mår dåligt eller kommit in i en destruktiv tillvaro.  

– Vi har en väldigt noggrann kontroll på våra ungdomar. Vi följer upp effekterna av corona för att se till att ungdomar inte hamnar i ensamhet. Det är viktigt att unga har en tillhörighet, ett intresse. Vi vill fånga upp dem nära hemmet och undvika att de ska behöva placeringsvård, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester. 

Satsningen består av flera delar. De tidiga insatserna kommer att ske i skolans miljö där frånvaron är ett första tecken på att någon hamnat på glid. Sammanlagt tio nya tjänster tillkommer i skolan. Skolorna har fått tillskott med fem socialpedagoger och tre speciallärare/specialpedagoger. Dessutom har barn- och elevhälsan tillsatt en ny skolsköterska och en ny kurator.  

Även Socialtjänsten får tillskott i form av tre nya ungdomsbehandlare. Så kallade “Socialarbetare för ungdomar” kommer att vara där unga befinner sig, och oroade föräldrar kan ta kontakt ifall deras barn vistas utomhus på kvällar.  

– Vårt arbete riktar in sig på många områden. Det kan handla om hemmasittare, psykisk ohälsa, olika slags beroenden och ungdomskriminalitet. Det är mycket att stå i, men det är bra att vi kan arbeta aktivt med det, säger behandlaren Patrik Niklasson. 

Förutom de nya tjänsterna ska socialtjänsten och utbildningsverksamheten fördjupa och förstärka samarbetet och utveckla metoder. 

– När vi får träffa den unge har det oftast varit svårt under en längre tid. Nu är tanken att vi kan gå in med tidiga insatser i samarbete med skolan, förklarar socialarbetaren Anita Patrolea. 

I ett första skede kommer denna satsning att pågå 2021 och 2022. Alla tjänster tillsattes tidigt på hösten, vilket var ambitionen från politikens håll. Pengarna för satsningen, runt nio miljoner kr, går utanför budgeten och hämtas från kommunens reserver.