Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Stor satsning på idrott och aktivitet i Klågerup

Publicerad 2021-04-13 kl 09:45

Foto: Mathilda Ahlberg/Scandinav

Igår eftermiddag beslutade kommunstyrelsen om en stor satsning på idrott och aktivitet i Klågerup. Förslaget är grundat i tankar från Klågerupsinitiativet. Bland annat kommer naturgräsplanen vid Nya IP att göras i ordning och fräschas upp, dessutom möjliggör projektet för en önskad padelhall. Ytterligare åtgärder kommer att presenteras för kommunstyrelsen vid dess sammanträde i maj.

Det var i höstas som Svedala kommuns utbildningschef fick i uppdrag av kommunstyrelsens presidium att ta fram förslag på åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup.

– Nu fortsätter vi att satsa i Klågerup och ge föreningarna det de länge har önskat. Båda idrottsområdena, Nya och Gamla IP, är i behov av upprustning och det finns möjlighet till utveckling. Det finns både efterfråga och behov av underhåll av befintliga funktioner och möteslokaler. Detta skapar också möjlighet för fler föreningar och aktiviteter, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutet innebär:

  • Naturgräsplanen vid Nya IP görs i ordning och fräschas upp.
  • Av såväl estetiska, miljömässiga som praktiska skäl behöver maskinhallen vid Nya IP rivas. Brottarklubben Banérs klubbstuga som ligger ihop med maskinhallen rivs också. Samtidigt kommer åtgärder att görs i Baraskolans källare så att BK Banér ska kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet i Bara på ett bättre sätt i väntan på planerad nybyggnation i Klågerup.
    När maskinhallen och klubbstugan är borta möjliggör detta för en padelhall som är efterfrågad i kommunen. Padelhallen kan börja byggas så fort det finns en privat aktör som är intresserad och när marken är iordningställd.
  • Bussgaraget vid Gamla IP renoveras. Det blir en lokal som kan användas av föreningar och till förvaring.

– Vi har en bra dialog med föreningslivet. Det är viktigt. Båda föreningarna, BK Banér och Klågerup GIF, som idag nyttjar anläggningarna deltar i processen och står bakom förslaget. Funktioner kommer också att tas fram i samråd med föreningarna under projektets gång, säger Fredrik Aksell, utbildningschef i Svedala kommun. 

Redan nu under våren och försommaren sätts en del underhållsarbete igång. Rivning och projektering påbörjas i höst. Beslutet igår är en satsning som beräknas kosta cirka 4 miljoner kronor.

Projektet i Klågerup innehåller ytterligare åtgärder som kommer att presenteras för kommunstyrelsen vid dess sammanträde i maj. Det handlar om renovering av den gamla skolan samt satsning på nybyggnation vid Nya IP – en lokal för omklädning, kiosk, toalett och idrott/brottning. Totalt beräknas hela projektet kosta cirka 35 miljoner kronor.  

– Svedala kommuns mål är att hela kommunen ska leva och utvecklas till attraktiva platser för både boende och företag. Denna satsning är ett led i detta, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sidansvarig: Linda Holst