Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Smittade på äldreboende trots vaccinering

Publicerad 2021-04-07 kl 20:42
Uppdaterad 2021-04-08 kl 12:43

Trots dubbelvaccinerade mot covid-19 har fem av de boende på ett äldreboende i Svedala kommun smittats. Tre av dessa har dessvärre också avlidit.

– Det här påminner oss om hur skör situationen är. Vi har i samarbete med Smittskydd Skåne vidtagit alla åtgärder, de säger att vi gjort allt rätt, ändå händer detta, säger Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun.

Det var veckan före påsk som det första fallet av covidsmitta upptäcktes på äldreboendet. Direkt påbörjades en omfattande smittspårning och testning av både äldre och personal. 

– De som har varit i behov av läkarvård har fått det, och arbetet sker i en bra dialog med anhöriga, personal och enhetschef som får stöd i detta. Samtliga smittade har placerats på en avdelning för att minimera smittspridningen, och smittspårning pågår fortfarande, säger Leena Berlin Hallrup.

Hur smittan har kommit in på äldreboendet är i dagsläget oklart men smittspridningen är just nu hög i stora delar av landet.

– Merparten av boende och personal på våra särskilda boenden i kommunen är dubbelvaccinerade sedan mitten av februari. Undantagen beror till exempel på att de precis har flyttat in på ett äldreboende och i vissa fall handlar det om att de inte vill bli vaccinerade. Men det kan även finnas andra avvägningar eftersom det alltid är en läkarbedömning som avgör, säger Leena Berlin Hallrup.

– Självklart har vi hela tiden arbetat enligt gällande rutiner med full skyddsutrustning – både munskydd och visir. Det är mycket viktigt att fortsätta med framtagna smittskyddsåtgärder.

Frågor om smittskydd och vaccinets effekt hänvisas till Smittskydd Skåne.

Sidansvarig: Louise Sandell