Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Smittade på äldreboende trots vaccinering

Publicerad 2021-04-07 kl 20:42
Uppdaterad 2021-04-08 kl 12:43

Trots dubbelvaccinerade mot covid-19 har fem av de boende på ett äldreboende i Svedala kommun smittats. Tre av dessa har dessvärre också avlidit.

– Det här påminner oss om hur skör situationen är. Vi har i samarbete med Smittskydd Skåne vidtagit alla åtgärder, de säger att vi gjort allt rätt, ändå händer detta, säger Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun.

Det var veckan före påsk som det första fallet av covidsmitta upptäcktes på äldreboendet. Direkt påbörjades en omfattande smittspårning och testning av både äldre och personal. 

– De som har varit i behov av läkarvård har fått det, och arbetet sker i en bra dialog med anhöriga, personal och enhetschef som får stöd i detta. Samtliga smittade har placerats på en avdelning för att minimera smittspridningen, och smittspårning pågår fortfarande, säger Leena Berlin Hallrup.

Hur smittan har kommit in på äldreboendet är i dagsläget oklart men smittspridningen är just nu hög i stora delar av landet.

– Merparten av boende och personal på våra särskilda boenden i kommunen är dubbelvaccinerade sedan mitten av februari. Undantagen beror till exempel på att de precis har flyttat in på ett äldreboende och i vissa fall handlar det om att de inte vill bli vaccinerade. Men det kan även finnas andra avvägningar eftersom det alltid är en läkarbedömning som avgör, säger Leena Berlin Hallrup.

– Självklart har vi hela tiden arbetat enligt gällande rutiner med full skyddsutrustning – både munskydd och visir. Det är mycket viktigt att fortsätta med framtagna smittskyddsåtgärder.

Frågor om smittskydd och vaccinets effekt hänvisas till Smittskydd Skåne.

Sidansvarig: Louise Sandell