Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Kommunens arbete i coronatider

Publicerad 2020-03-26 kl 10:23

Kommunhuset vid Stortorget i Svedala. Foto: TA Fotografi

Svedala kommun arbetar intensivt för att våra samhällsviktiga verksamheter ska kunna fortsätta att bedrivas, samt för att minska följderna av coronaviruset på alla plan inom kommunen.

- Vi har en god beredskap och har redan gjort en rad insatser för att minska påverkan av coronaviruset. Jag blir så imponerad över alla flexibla medarbetare, över alla målinriktade ungdomar som tar till sig undervisning på distans, över alla kommuninvånare som visar en stor hänsyn till sina medmänniskor och över den drivkraft som de som verkar i kommunen har, säger Linda Allansson Wester, (M) kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Svedala kommun följer noggrant händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer och tar löpande beslut om hur kommunen ska agera. Alla verksamheter uppdaterar sina pandemiplaner och en rad beslut har tagits, som till exempel att bedriva all gymnasieutbildning och vuxenutbildning på distans, framflyttande av fritidsaktiviteter och att stänga våra äldreboende för besök.

- Vi har kontinuerliga möten samt har utökat vår ledningsgrupp för att även fortsättningsvis kunna vidta snabba och relevanta åtgärder. Det som är glädjande i detta är att se hur alla vill hjälpa till. Det känns som om medarbetarnas bästa sidor verkligen kommer fram. Och vi ser ett stort engagemang ifrån både näringsliv, kyrka, ideella organisationer och privatpersoner, säger Johan Lundgren, kommundirektör i Svedala kommun.

Till exempel har Svedala och Värby församling meddelat att de, med hjälp av volontärer, kan vara extra resurs till Svedala kommun under rådande förhållande och hjälpa till med att handla eller uträtta andra nödvändiga sysslor till kommunens äldre invånare över 70 år.

- Det är viktigt att personer över 70 år begränsar sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna, och då är denna möjlighet ett bra alternativ, om man inte har anhöriga som kan hjälpa till, säger Johan Lundgren.

Stöttning till lokala företag

Svedala kommun har även arbetat med åtgärder för att underlätta för lokala företag. Bland annat förlänger vi betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt avgifter för tillstånd och tillsyn. Det innebär att företag får en frist med framskjuten sista betalningsdag till den 30 september. Kommunen kommer heller inte ta ut avgift för uteserveringar eller torghandel under 2020.

- Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa våra lokala aktörer så att de kan fortsätta att verka och ha kvar sina anställda. I hela denna situation råder en partipolitisk enighet och vi arbetar gemensamt för att allt ska landa så bra som möjligt, säger Linda Allansson Wester.

Skolornas verksamheter fortsätter

Distansundervisningen för Svedala kommuns gymnasieelever och vuxenutbildning fortlöper samtidigt som grundskola och förskola pågår som vanligt. Alla friska barn och elever är välkomna till förskola och skola, men den som visar tecken på sjukdom ska stanna hemma.  

- Vi har en del frånvaro och får pussla en del, men våra medarbetare och elever inom förskola och skola gör ett fantastiskt arbete. Vi ser att alla stöttar och hjälper varandra i denna situation som är väldigt ovanlig för oss alla, säger Fredrik Aksell, utbildningschef.

Om det skulle fattas beslut att även för- och grundskolor ska stänga så har Svedala kommun tagit fram beredskap för det. Planer finns också för att kunna tillgodose barnomsorg för de som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

För att undvika smittspridning i förskolornas och skolornas matsalar så har en del förändringar gjorts.

- Vi ser till att elever som står i skolornas matköer har längre avstånd till varandra. Vi har tagit bort mat som äts med händerna och är extra noga med att påminna om handtvätt innan och efter måltiden, säger Fredrik Löfqvist, teknisk chef i Svedala kommun.

Extra hänsyn inom äldreomsorgen

Enligt Folkhälsomyndigheten är det extra viktigt att vi skyddar äldre över 70 år och andra personer i riskgrupper. I Svedala arbetar kommunen hårt för att minska smitta och behålla en god kvalitet inom vård och omsorg.

- Vårt fokus är att förebygga att personer i riskgrupper inte smittas, och att vi kan fortsätta att bedriva vår samhällsviktiga verksamhet. Hittills flyter verksamheten på ett bra sätt och jag riktar en stor tacksamhet mot alla som visar så stor hänsyn genom att vänta med att besöka sina anhöriga eller nära på äldreboende. Det värmer också i hjärtat att se hur alla medarbetare hittar flexibla lösningar för att få verksamheten att rulla, säger Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala.

- En extra åtgärd vi vidtagit för att undvika smittspridning är att seniorrestaurangen och dagcentralen har stängt, men alla kommuninvånare i Svedala över 80 år har rätt till att få lunchen hemlevererad dagligen och tidigare gäster i seniorrestaurangen har möjlighet att köpa matportioner, säger Fredrik Löfqvist.

Linda Allansson Wester understryker vikten av att alla kommuninvånare fortsätter att ta sitt ansvar för att minska smittspridning.

- Vi har alla ett stort ansvar för att förhindra smittspridning och alla med symtom ska avstå från sociala kontakter. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola, säger hon.

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Aktuell information på svedala.se om coronaviruset

Sidansvarig: Linda Holst