Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Information om förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning

Foto: Anna Nordström

Här hittar du information om vad som gäller för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning i Svedala kommun under rådande situation med coronaviruset.

Kommunal gymnasieskola och vuxenutbildning

Svedala kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och driver undervisning för gymnasium och vuxenutbildning på distans.

Mer information om gymnasiet på NFUs webbplats (NFU, Nils Fredriksson Utbildning)

Mer information om vuxenutbildning på NFUs webbplats (NFU, Nils Fredriksson Utbildning)

Förskola och skola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och grundskolan som vanligt. Även 15-timmars barn är välkomna till förskolan. Barn med minsta sjuksymptom stannar hemma till de blir friska. Barnet ska stanna hemma i två dagar efter att hen är symptomfri.

De senaste veckorna har förskola och skola påverkats av följderna av pågående pandemi. Svedala kommun ser en viss frånvaro bland både barn och personal, men utgångsläget är att alla förskolor håller öppet så långt som möjligt. Vid eventuell hög personalfrånvaro samordnar förskolorna verksamheten för att möta behovet av barnomsorg. I ett sådant läge informerar vi alla berörda.

Nya barn – inskolning i förskolan

Svedala kommun fortsätter bedriva verksamhet i förskolor. De barn som meddelats plats för inskolning är välkomna att börja. Under inskolningen prioriteras trygghet och tillsyn för alla barn. Vid eventuell hög frånvaro bland personal till följd av pandemin, kan öppettider, schema och planering förändras med kort varsel.

Om ni önskar flytta fram inskolning av ert barn går det bra. Ni behåller er plats och betalar ingen avgift under tiden. Om ni avser att flytta start i förskolan är viktigt meddela ert beslut till utbo@svedala.se.

Barn i förskolan som stannar hemma

Om ni väljer att hålla att ert barn hemma under coronapandemin, så behåller ni barnets plats på förskolan. Ni betalar fortfarande beslutad avgift för omsorg. Om ni avser hålla att ert barn hemma är det viktigt att ni meddela ert beslut till rektor.

Vid beslut av stängning av förskola och skola

Svedala kommun följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda. Många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera och då behöver vi förskolor som är öppna.

Om myndigheter rekommenderar en eller flera skolor och förskolor att stänga kommer kommunen att erbjuda omsorg inom förskola och fritidshem till vårdnadshavare anställda inom samhällsviktiga tjänster. Barn i behov av särskilt stöd ska också erbjudas omsorg.

Vid beslut om stängning kommer valda skolor och förskolor att vara öppna. Svedala kommun kommer ha OB-omsorg. Skolskjuts anordnas för de elever i grundskolan som deltar i undervisning i samband med omsorg på fritidshemmet.

Elever i grundskolan som inte omfattas av omsorg ska studera hemifrån via fjärr- och distansundervisning. Rektor organiserar undervisningen.

Vid beslut om rätt till omsorg i förskola och fritidshem –samhällsviktig tjänst och barn i behov av stöd

Barn med vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktiga tjänster ges omsorg i förskola och fritidshem. Om barnet har flera vårdnadshavare ska båda arbeta inom samhällsviktiga tjänster. Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) meddelar vilka yrken som bedöms som samhällsviktiga tjänster.

Svedala kommun ska även erbjuda förskola och fritidshem till barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Det är rektor som beslutar om rätt till särskilt stöd.

Skolmåltider under coronapandemi

Skolmåltider serveras till elever och barn i förskolan och grundskolan. För att undvika trängsel, och därmed minska smittspridning, påverkas schema och utbudet av antalet rätter och tillbehör. Skolmåltiderna serverar främst portionsfärdig mat och mat som är enkel att servera, för att minska kö och trängsel. Det är viktigt att barn och elever följer schema och instruktioner. 

Här hittar du mer information om förskola och skola:

Information till skola och förskola om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

"Ingen effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma" – information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset på Krisinformation.se

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Aktuell information på svedala.se om coronaviruset

Publicerad 2020-03-26 kl 13:28
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-03-27 kl 09:01