Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Åtgärdspaket för det lokala näringslivet

Publicerad 2020-03-19 kl 18:36
Uppdaterad 2020-03-20 kl 16:05

Foto: Johan Palmgren/Svedala kommun

Många företag drabbas hårt som en följd av coronaviruset. Svedala kommun ser att det omgående krävs åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar. Kommunen förlänger bland annat betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn.

Beslut har tagits att vidta följande åtgärder:

  • Kommunen förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp (gäller ej anläggningsavgifter) samt tillstånd och tillsyn. Sista betalningsdag är 30 september 2020.

  • Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer. Målsättningen är att betala inom 15 dagar.

  • Kommunen kommer inte under 2020 att ta ut avgift för uteserveringar eller torghandel.

  • Kommunen kommer ta upp en dialog med företag när det gäller olika prövningsärenden (ansökan om tillstånd, lov, dispens eller miljö-/bygganmälan) om huruvida handläggningen ska fortsätta eller om ärendet ska pausas.

  • Kommunen kommer ta upp en dialog med företag avseende tillsynsbesök och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

  • Dialog pågår med Sysav avseende avgift för sophantering.

Mer information om coronaviruset – för näringslivet

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Aktuell information för allmänheten om coronaviruset

Sidansvarig: Linda Holst