Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Kommunens stadsarkitekt utsedd till årets stadsbyggare 2020

Publicerad 2020-07-03 kl 14:55

Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun. Foto: Svedala kommun

Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun, har utsetts till årets stadsbyggare 2020 av Föreningen Sveriges stadsbyggare. Karin arbetar brett med stadsbyggnadsfrågor, planfrågor och med att gestalta och förädla innehållet både i ny och befintlig stadsmiljö. Fokus ligger på de offentliga stadsrummen, det vill säga park- och grönområden, centrala torg, stråk och mötesplatser i Svedala kommun.

Karin Gullberg ligger bland annat bakom genomförandet av Klågerupsinitiativet, ett byutvecklingsprojekt där hon tillsammans med politiker och kollegor genom dialog med kommuninvånarna tog fram, förankrade och genomförde konkreta fysiska åtgärder i byn, som inkluderade näringsliv, kultur och fritid, gatubild, trafiksäkerhet samt fysisk stadsplanering. Likaså införandet av Sommargågatan i Svedala centrum med dess nya blomsterurnor och enhetlig inramning av uteserveringarna, upprustningen av Svedala stadspark där hon arbetade tätt tillsammans med Gatu- och parkenheten samt genomförandet av stadsvandringar i Bara, Klågerup och Svedala för att möta och lyssna på kommuninvånarna.

– Jag är fortfarande lite omtumlad, men väldigt glad. Det känns så positivt att jag som verksam i en mindre kommun får utmärkelsen. I en mindre kommun behöver vi arbeta på ett annat sätt, det är viktigt att inse att det går att komma långt med små medel – det enkla är ofta det slående, men det kan vara är svårt att komma fram till det enkla, att skala av och komma in till kärnan. Det kräver, enligt mitt sätt att se på det, att både vara envis, tänka själv, inte släppa pennan, men samtidigt kunna ha roligt tillsammans, lyssna av och bjuda in till dialog, säger Karin Gullberg, stadsarkitekt Svedala kommun.

Karin lyfter fram vikten av det platsspecifika och detaljerade i sitt arbetssätt.

– Jag är mycket för att man bjuder in och lyssnar, eftersom det är viktigt att kunna tolka platsens själ innan man gör stora förändringar och att ha respekt för de som bott länge på en plats. Det gäller också att känna av en plats med olika sinnen för att få en bra bild. Vid en omvandling är god gestaltning A och O, det småskaliga och detaljrika är betydelsefullt – det är detaljerna som gör det, en del av det gamla behöver bevaras för att behålla platsens essens. Det är en stor och komplex uppgift att arbeta med det offentliga rummet, vilket kräver lyhördhet, men samtidigt mod att våga lita på sin magkänsla, avslutar Karin Gullberg.

Källa: Intervju av Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Juryns motivering

I sin roll som stadsarkitekt i Svedala kommun har Karin Gullberg på ett påtagligt och annorlunda sätt drivit och genomfört en lyckad stadsutveckling vad avser nybyggnadsområden och kommunala projekt. Hon har också medverkat till att förädla den befintliga stadsmiljön vad avser park- och grönområden, centrala torg och mötesplatser. Detta har skett bland annat genom en omfattande dialog med kommuninvånarna där Karin Gullbergs breda anslag och öppna sätt varit en viktig framgångsfaktor.

Genom sin speciella känsla för gestaltning har hon också skapat attraktiva utformningar av fritidsområden, samlingspunkter och offentlig utsmyckning.

För hennes insats och engagemang har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare därför utsett Karin Gullberg till Årets Stadsbyggare 2020.

Sidansvarig: Linda Holst