Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Detaljplan för Bovierans bostadskvarter har vunnit laga kraft

Publicerad 2020-07-16 kl 09:41
Uppdaterad 2020-07-16 kl 09:46

Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran vann laga kraft den 3 juli 2020. Detaljplanen har sedan november 2019 varit överklagad men i juni återkom Mark- och miljödomstolen vid Växjö med en dom där de avslog och avisade de två inkomna överklagandena. Detta beslut har sedan inte överklagats vidare.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till uppförande av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 25:18.
Byggnationen omfattar ett kvarter i 3 våningar med 54 seniorlägenheter grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om byggnaderna.

Marken har sedan tidigare förberetts och byggnation kan lämpligen startas 2021.

Sidansvarig: Louise Sandell