Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Helene och Birgitta lyssnar på våra ensamma äldre

Publicerad 2020-12-09 kl 14:37

Alla öppna aktiviteter på dagcentralerna och anhörigcenter är stängda tillsvidare på grund av coronaviruset. För att lindra konsekvenserna av detta har kommunen utökat verksamheten där personal samtalar och stöttar ensamma äldre och anhöriga.

Sedan coronarestriktionerna kom och gruppaktiviteter ställts in, har anhöriga och ensamma äldre erbjudits stöd via telefon, e-post, hembesök eller träffar utomhus.

 – Under pandemin har en vi sett en ökad upplevelse av ensamhet och isolering hos de som lever ensamma.  Därför började vi med en utökad uppsökande verksamhet med telefonsamtal, hembesök eller träffar utomhus, berättar Birgitta Andersson, kommunens anhörigsamordnare.

– Vi vill motverka isoleringen bland äldre, såväl anhöriga som de som lever ensamma i kommunen. Jag ringer upp de vi känner till sen tidigare och ibland får vi inkomna tips. Vissa ringer jag mer regelbundet och andra mer sällan utifrån deras önskemål, berättar kollegan Helene Lundberg.

ETT MENINGSFULLT ARBETE SOM KAN GÖRA SKILLNAD FÖR INDIVIDEN

– Vi upplever det som ett väldigt positivt arbete. Att bara få frågan hur man mår när man känner sig ensam kan göra mycket för att bryta isoleringen. Vissa har helt valt att isolera sig och känner sig utanför gemenskapen. De blir extra glada för kontakten, förklarar Helene Lundberg.

SKAPA TRYGGHET OCH LUGN

Anhörigstödjarna har tystnadsplikt vid alla samtal och besök så att de äldre och anhöriga känner sig trygga med vad de berättar. Vid besök använder Birgitta och Helene alltid visir för att minska smittspridningen. När restriktionerna lättar är tanken att träffarna kan ske i mindre grupper på två till tre personer på dagcentralen, utomhus eller vid hembesök.

– Vi avslutar alltid samtalen med att vi hör av oss igen om en vecka eller 14 dagar beroende på individens behov och önskemål. Samtalen blir ofta väldigt uppskattade, berättar Birgitta och Helen.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med kommunens anhörigstöd eller känner dig ensam som äldre? Upplever du oro och har behov av att prata kring dina frågor om coronaviruset? Då kan du ringa anhörigsamordnare på 040-626 84 26.