Stäng
Tillbaka till driftinformation

Planerat ledningsarbete av Sydvattens ledning i Klågerup

Under torsdag den 15 september kommer Sydvatten, som levererar vatten till Svedala kommun, att påbörja ett arbete på sin vattenledning till Klågerup. Under tiden som arbetet pågår kommer vattnet att levereras från Bara-ledningen.

Det innebär att du under dagen kan uppleva variationer i trycket i kranen. Vi beräknar att arbetet är klart i slutet av vecka 39.

När vattnet kommer tillbaka via sin ursprungliga ledning

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara missfärgat. Spola i så fall kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.

Gult eller brunt vatten

Vattnet innehåller små partiklar av järnoxid som kommer från rost i ledningarna. Rostpartiklar kan lossna när trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet.

Vitt eller gråvitt vatten

Vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Sidansvarig: Ingrid Greén