Stäng

Resekort/Ungdomsbiljett

Kontakt

Utbildningsnämnden
040-626 80 00
skolkort@svedala.se

Nytt för i år (2022) är att alla ungdomar i gymnasieåldern som är folkbokförda i Svedala kommun kan resa gratis med Skånetrafiken i hela Skåne. Ungdomsbiljetten ger fria resor alla dagar i veckan, dygnet runt, hela året – även på skollov. Detta gäller alltså även dem som av olika anledningar inte går i gymnasieskolan men som har åldern inne.

Är du född 2004, 2005 eller 2006?

Då behöver du inte göra någonting!
Du som sedan tidigare har ett resekort (född 2004 eller 2005) får en ny giltig ungdomsbiljett den 1 augusti 2022 på ditt gamla kort. Du som är född 2006 får ett kort hemskickat till din folkbokföringsadress. Detta kan börja användas den 1 augusti 2022.

Är du född 2003 och ska gå på gymnasiet i höst?

Då behöver du göra en ansökan!

Du ansöker via vår e-tjänst Resekort för gymnasiet - läsår 2022/2023. Sista datum för ansökan inför läsåret 2022/2023 är den 15 juli 2022. Ansökningar som kommer in efter 15 juli behandlas löpande, men vi kan inte garantera att biljetten hinner skickas ut och aktiveras innan terminsstart.

Ansökan om resekort för gymnasiet - läsår 2022/2023 (Förutom digital ansökan finns även en blankett att ladda ner för skriftlig ansökan)

Är du född 2002 och slutade gymnasiet nu efter vårterminen?

Då slutade din ungdomsbiljett att gälla i samband med skolavslutningen.

Vid flytt till annan kommun

Vid ändrade förhållanden ska detta omgående meddelas Svedala kommun. Om ungdomen flyttar från kommunen är ungdomen inte längre berättigad till ett resekort och detta resekort att spärras.
I händelse av flytt till annan kommun gör du en ny ansökan om resekort hos din nya hemkommun.

Kontroll av kort

Vid kontroll av kortet kan Skånetrafikens personal se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida.

Skånetrafikens webbplats

Förlust av kort

Förlorat/förstört kort anmäls till Svedala kommun som utfärdar ett nytt mot en avgift på 130 kr. Detta görs direkt hos kundservice på kommunhuset där ett nytt kort kan lämnas ut på plats.

Publicerad 2016-05-04 kl 13:43
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-23 kl 09:00