Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Resekort

Kontakt

Utbildningsnämnden
040-626 80 00
skolkort@svedala.se

Nu kan du som ska gå i gymnasiet till hösten ansöka om busskort. Ansökningstiden för alla gymnasieelever går ut 26 juli 2020.

Sista ansökningsdag är 26 juli 2020.

Ansökan

Ansökan om skolbiljett till ditt resekort ska göras inför varje läsår. Ansökan görs med fördel digitalt via vår e-tjänst alternativt via pappersblankett. Om du skickar in ansökan digitalt kan vi behandla den snabbare. 

Observera! Du behåller samma resekort under hela gymnasietiden men måste ändå göra en ny ansökan inför varje läsår för att kortet ska laddas med en ny skolbiljett.

Ansökningar som vi får in efter 26 juli 2020 behandlar vi löpande men kan inte garantera att vi hinner skicka ut kortet innan terminsstart. Du som fått beviljat resekort får det hemskickat till din folkbokföringsadress innan terminsstart.

Ansök om resekort (Ansök senast 26 juli 2020 inför läsåret 20/21.)

Elever som ska börja i ettan måste ha fått sitt definitiva antagningsbesked innan de kan ansöka om resekort.

Om resekort

Elever som är folkbokförda i Svedala kommun har möjlighet att ansöka om ett resekort (busskort) för dagliga resor till och från skolan. Rätten till resor regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Villkor

För att ansökan om resekort ska beviljas måste samtliga villkor vara uppfyllda

  • Du måste vara folkbokförd i Svedala kommun
  • Du ska genomgå en utbildning vid gymnasieskola
  • Du ska ha rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • Din dagliga färdväg mellan folkbokföringsadress och skola måste vara minst 6 km (Skånetrafikens reseplanerare används vid mätning av sträckan)
  • Du får inte ha inackorderingsbidrag
  • Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du som ansöker om resekort men inte uppfyller villkoren kommer att få information om detta skriftligen.

Resekort för gymnasiet

Resekortet är kostnadsfritt och laddas med en skolbiljett som är giltig mellan den 12 augusti 2020 och till och med den 18 juni 2021. 

När är kortet giltigt? :

  • Måndag till fredag
  • Dygnet runt
  • Skollov under läsåret (inte giltigt under sommarlov)
  • Helgdagar som infaller på vardagar

Du ska behålla samma resekort under hela din gymnasietid, dock behöver du ansöka inför varje nytt läsår om att en ny digital skolbiljett ska laddas på ditt befintliga kort.

Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden under utbildningstiden ska detta omgående meddelas Svedala kommun. Om eleven flyttar ifrån kommunen eller avbryter utbildningen under läsåret är eleven inte längre berättigad till ett resekort och detta resekortet kommer då att spärras. I händelse av flytt till annan kommun gör du en ny ansökan om resekort hos din nya hemkommun.

Kontroll av kort

Vid kontroll av kortet kan Skånetrafikens personal se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida.

Skånetrafikens webbplats

Förlust av kort

Förlorat/förstört kort anmäls till Svedala kommun som utfärdar ett nytt mot en avgift på 130 kr.  Detta görs direkt hos kundservice på kommunhuset där ett nytt kort kan lämnas ut på plats.

Ansök om ersättningskort

Fyll i ansökan och skicka den till oss på kommunen.

Postadress:
Svedala kommun
Utbildningsnämnden
233 80 Svedala 

Kontant reseersättning

För dig som har långt (mer än 6 km) från din folkbokföringsadress till närmaste hållplats/kommunikationer finns möjlighet att ansöka om kontant reseersättning (motsvarande värdet max av ett resekort kort exkl. moms per år) istället för ett resekort. Ansökan sker via blankett.

Ansökan om kontant reseersättning

Normalt utgår resebidraget i form av ett resekort och kontant ersättning beviljas endast i undantagsfall.

Frågor om resekort

Om du har frågor gällande resekort för gymnasiet kontakta oss på skolkort@svedala.se.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad 2016-05-04 kl 13:43
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-05-11 kl 11:35