Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Dödsboanmälan

Kontakt

Annelie Lindsjö-Arildsson
Administratör
0733-73 14 64
annelie.lindsjoarildsson@svedala.se

Många som avlider saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravning. Anhöriga kan då vända sig till socialkontoret för att få hjälp med att göra en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan, som är kostnadsfri, ska upprättas inom tre månader från dödsfallet. Anmälan översänds för registrering till Skatteverkets bouppteckningsavdelning i Kalmar.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Viktigt att tänka på

Om den avlidne inte har medel som täcker de skulder han/hon har samt begravningskostnader, ska man som anhörig inte betala skulderna innan en dödsboanmälan eller bouppteckning har gjorts.

Finns autogiro ska även dessa stoppas. Vissa skulder/fordringsägare har förmånsrätt före andra i denna situation. Det finns en risk att man som anhörig blir återbetalningsskyldig till dödsboet om man gör utbetalningar. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.

När dödsboanmälan är klar och registrerad hos Skatteverket sänder man en kopia till fordringsägarna och ansöker om att skulden avskrivs. Kopia på dödsboanmälan måste den anhörige själv begära från Skatteverket.

Skatteverkets webbplats

Vem betalar begravningen?

I vissa fall är tillgångarna så små att dödsboets företrädare bedömer att de inte kommer att räcka till att bekosta begravningen.

Om anhöriga inte är villiga att själva stå för kostnaderna skall företrädare snarast ta kontakt med kommunens handläggare för information om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Bistånd till begravningskostnader kan utgå med max 35 procent av Prisbasbeloppet (Pbb år 2016 = 44 300 kr). Bistånd för gravsten kan utgå med max 25 procent. Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet.

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning.

För hjälp med dödsboanmälan och ansökan om begravningshjälp, kontakta administratör/dödsbohandläggare.

Ansöka om dödsboanmälan/bistånd

Publicerad 2016-03-24 kl 11:15
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2018-10-17 kl 14:49