Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skyltning och affischering

Kontakt

Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se

Det är polisen som ger dig tillstånd att använda allmän plats för skyltning, affischering och liknande. Om du inte har tillstånd kan vi ta bort materialet på din bekostnad.

Om tillstånd att använda offentlig plats på polisens webbplats

Regler för affischering i Svedala kommun:

  • Du får sätta upp totalt 20 stycken tavlor i kommunen. Max storlek är 1 kvm per tavla.
  • Du får sätta upp tavlor på lyktstolparna längs Hyltarpsvägen, Västra infarten, Ågatan och Södra infarten i Svedala, lyktstolpar längs Värbyvägen och Möllebergavägen i Bara samt på lyktstolpar längs Stensminnevägen, Lars Fyhrs väg och Bangårdsvägen i Klågerup.
  • På annonsen ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för annonseringen.
  • Annonsering får inte ske så att det skymmer sikten för trafikanter som till exempel i vägkorsningar.
  • Du ska ta bort annonserna senast dagen efter det annonserade arrangemanget.
  • Om annonsering sker på annan plats eller inte följer de regler som vi godkänt har vi rätt att ta bort materialet på din bekostnad.

Anvisning för brukande av allmän platsmark

Regler för affischering i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:42
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13