Stäng

Skyltning och affischering

Kontakt

Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se

Det är polisen som ger dig tillstånd att använda allmän plats för skyltning, affischering och liknande. Om du inte har tillstånd kan vi ta bort materialet på din bekostnad.

Avgifter

150 kr per påbörjad vecka.

Regler för affischering i Svedala kommun:

  • Totalt får 20 tavlor sättas upp i kommunen. Max storlek är 1 kvm per tavla.

  • Tavlor får sättas upp på lyktstolpar längs Hyltarpsvägen, Västra infarten, Ågatan och Södra infarten i Svedala på lyktstolpar längs Värbyvägen och Möllebergavägen i Bara samt på lyktstolpar längs Stensminnevägen, Lars Fyhrs väg och Bangårdsvägen i Klågerup.

  • På tavlan ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för annonseringen.

  • Annonsering får inte ske så att det skymmer sikten för trafikanter till exempel i vägkorsningar.

  • Annonserna ska tas bort senast dagen efter det annonserade arrangemanget.

  • Om annonsering sker på annan plats eller inte följer våra regler har vi rätt att ta bort materialet på din bekostnad.

Anvisning för brukande av allmän platsmark

Avgifter för att använda allmän plats

Om tillstånd att använda offentlig plats på polisens webbplats

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:42
Sidansvarig: Håkan Järvborn
Uppdaterad 2022-11-18 kl 11:41