Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Kontakt

Nadia Eklund
Vik. Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Grundläggande krav på egenkontroll finns i miljöbalken. Syftet med egenkontrollen är att motverka och förebygga olägenheter och skador på människors hälsa och miljön.

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas av mer preciserade krav. De finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. I de utökade kraven ingår bland annat att ha en skriftlig ansvarsfördelning och skriftliga rutiner. De undersökningar som du gör av verksamhetens miljörisker och miljöpåverkan ska också dokumenteras

Hjälp när du ska arbeta med den egenkontroll

I Bygg och miljös faktablad finns information och en checklista med ett antal frågor som kan vara till stöd när egenkontrollen ska tas fram. Naturvårdsverkets faktablad beskriver en metod för att ta fram egenkontroll enligt miljöbalken för anmälningspliktiga verksamheter.

Läs mer om egenkontroll

Egenkontroll enligt Miljöbalken

Uppgifter i egenkontroll

Naturvårdsverkets vägledning om egenkontroll

Publicerad 2016-05-20 kl 11:01
Sidansvarig: Elin Viggh
Uppdaterad 2020-02-10 kl 15:08