Stäng

Djurhållning och lantbruk

Kontakt

Bygg och miljö kontrollerar regelbundet lantbruksverksamheter. I kontrollen ingår bland annat gödselhantering/lagring/spridning, oljecisterner och användning av bekämpningsmedel.

Tillstånd/anmälan

Verksamheter med mer än 400 DE (djurenheter) kallas för B-verksamheter och dessa kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Verksamheter med mer än 100 DE kallas för C-verksamheter och dessa är anmälningspliktiga till kommunen. Du ska skicka in en anmälan till Bygg och miljö senast sex veckor innan du startar en anmälningspliktig verksamhet eller genomför en anmälningspliktig ändring.

Övriga verksamheter kallas U-verksamheter och dessa är varken anmälningspliktiga eller behöver beviljas tillstånd. Däremot har dessa verksamheter samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten. 

Tillsynsavgift

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras genom att miljöfarliga verksamheter betalar tillsynsavgift. 

C- och U-verksamheter med mer än 30 DE, har årlig tillsynsavgift. Mindre verksamheter betalar en timavgift där bland annat restid, inspektionstid, /skrivelser/beslut samt administrativt arbete ingår. 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:46
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13