Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Tillstånd, regler och tillsyn

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kundservice@svedala.se

Ett företag måste i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet. Kommunen bedriver tillsyn enligt flera olika lagstiftningar, till exempel inom områdena alkohol, brandskydd, bygglov, livsmedel och miljö.

I författningssamlingen finns Svedalas lokala regler och flera berör dig som är företagare. Där finns bland annat Lokala ordningsföreskrifter (både allmänna och för torghandel), Lokala hälsoskyddsföreskrifter, Tilläggsbestämmelser till ABVA (med regler för utsläpp till kommunalt avlopp), Föreskrifter för avfallshantering och kommunens olika taxor.

Här kan du läsa mer om lokala regler och föreskrifter i Svedala kommun

Använd gärna våra e-tjänster när du ska lämna in en anmälan eller ansökan till oss!

Publicerad 2016-03-23 kl 13:58
Sidansvarig: Linda Holst