Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Fokus på näringslivsenhetens arbete

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Näringslivsenhetens fokus under coronakrisen:

  • Synliggöra kommunens företag via nyhetsbrev och Facebook. Vad är på gång hos olika företag?

  • Kommunicera en positiv bild av Svedala. Visa att det finns något efter corona.

  • Mäta hur kommunens företag påverkas av coronakrisen och hur kommunen kan agera. Utvalda företag fungerar som en branschbarometer.

  • Omvärldsbevaka för att hålla oss uppdaterade med information som berör och kan påverka företagen i kommunen.

  • Sammanställa och förmedla kvalitetssäkrad information om det som händer som kan påverka kommunens företag. Via svedala.se/naringsliv, Facebook och digitalt nyhetsbrev. Till exempel uppdateringar av nationella och regionala stödpaket.

  • Täta nyhetsbrev och inlägg på Facebook med nyheter och information kring framför allt näringslivsfrågorna.

  • Vara tillgänglig, föra dialog och göra företagsbesök.

  • Kommunicera kommunens stödpaket och åtgärder för det lokala näringslivet och säkerställ att de efterlevs.

  • Fortsätta arbeta utifrån näringslivsstrategins fokusområden och mål.
Publicerad 2020-05-20 kl 17:46
Sidansvarig: Thomas Carlsson