Stäng

Fokus på näringslivsenhetens arbete

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
teresa.fridell@svedala.se

Här kan du läsa om näringslivsenhetens fokus under coronapandemin.

  • Synliggöra kommunens näringsliv via nyhetsbrev och Facebook samt media. Vad är på gång hos olika företag?

  • Kommunicera en positiv bild av kommunen - attraktiv kommun!

  • Mäta hur kommunens företag påverkas av coronakrisen och hur kommunen kan agera. Utvalda företag fungerar som en branschbarometer.

  • Omvärldsbevaka för att hålla oss uppdaterade med information som berör och kan påverka företagen i kommunen.

  • Sammanställa och förmedla kvalitetssäkrad information om det som händer som kan påverka kommunens företag. Via svedala.se/naringsliv, Facebook och digitalt nyhetsbrev. Till exempel uppdateringar av nationella och regionala stödpaket.

  • Täta nyhetsbrev och inlägg på Facebook med nyheter och information kring framför allt näringslivsfrågorna.

  • Vara tillgänglig, föra dialog och göra företagsbesök.

  • Kommunicera kommunens stödpaket och åtgärder för det lokala näringslivet och säkerställ att de efterlevs.

  • Fortsätta arbeta utifrån näringslivsstrategins fokusområden och mål.
Publicerad 2020-05-20 kl 17:46
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-06-29 kl 09:20