Stäng

Åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
teresa.fridell@svedala.se

Oavsett bransch eller storlek så påverkas företag på något sätt av rådande situation orsakad av coronapandemin. Därför följer Svedala kommun utvecklingen i det lokala näringslivet noga.

Det är viktigt för oss att som kommun finnas där för våra företag och företagare. Att förenkla vardagen, ha en nära dialog med dem och stötta på de sätt vi kan. Beslut har därför tagits att förlänga, uppdatera och komplettera de stödinsatser och lättnader vi lanserade i mars 2020.

Stödåtgärder för det lokala näringslivet med anledning av coronapandemin

  • Kommunen efterskänker under 2021 tillsynsavgifter för offentlig kontroll av restauranger enligt livsmedelslagen.
  • Kommunen förlänger vid behov betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp (gäller ej anläggningsavgifter).
  • Kommunen tar inte ut avgift för uteserveringar eller torghandel under 2020 och 2021. Det är också möjligt att ha uteserveringar året runt.
  • Kommunen tar upp en dialog med företag när det gäller olika prövningsärenden (ansökan om tillstånd, lov, dispens eller miljö-/bygganmälan) om huruvida handläggningen ska fortsätta eller om ärendet ska pausas.
  • Kommunen tar upp en dialog med företag avseende tillsynsbesök och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Kommunen kortar betalningstiden till våra leverantörer. Målsättningen är att leverantörer betalas inom 15 dagar.
  • Kommunen erbjuder kostnadsfri rådgivning för de som vill starta eller nyligen har startat företag.
  • Kommunen erbjuder ett stödpaket med kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling utifrån förändrade förutsättningar under coronapandemin. Stödpaketet är framtaget tillsammans med Burlöv, Kävlinge, Lomma och Skurup.
  • Kommunens företagslots vägleder och har sammanställt information om nationella, regionala och lokala åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronapandemin har medfört för näringslivet.

Övrigt

  • Anstånd för företag med betalning av avgift för sophantering. Anstånd med betalning av avgift för sophantering upp till 6 månader görs via Sysavs kundtjänst, Kontakt: https://www.sysav.se/Privat/min-sophamtning/Kontakt

Presentkort

För att stödja den lokala handeln och restauranger ytterligare så har kommunen kommunen gett alla anställda, över 1 600 personer, en tidig julklapp våren 2020 och en sommarpresent 2021 i form av ett mycket uppskattat presentkort på 200 kr som kan lösas in i olika butiker och restauranger i kommunen.
Publicerad 2020-03-19 kl 18:17
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-06-29 kl 09:20