Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Leader Söderslätt

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
teresa.fridell@svedala.se

”Söderslätt ska flöda av innovativa idéer i samspel med klimatneutral befolknings-, förenings- och näringslivsutveckling som skapar nya arbetstillfällen.” Innovativa idéer skapar nya arbeten!

Detta är visionen för Leader Söderslätt som består av kommunerna Svedala, Vellinge, Skurup, Trelleborg samt delar av Malmö utanför inre ringvägen.

Om Leader

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Den självständiga, ideella föreningen Leader Söderslätt arbetar mot lokal ledd utveckling genom Leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Den totala budgeten fram till och med 2020 ligger på 43 miljoner kr. Av detta finansierar EU 50 procent och staten 17 procent. Övrig offentlig finansiering är 33 procent. Varje kommun i Leader Söderslätt bidrar med drygt 300 000 kronor per år.

De fyra övergripande målen som visar riktningen för att förverkliga visionen och målbild för perioden 2014-2020 är: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Det värdefulla vattnet, Ökade arbetstillfällen och Besöksnäring över året.

Leaderprojektet Vismarlövsbygdens utveckling

Ett exempel på ett leaderprojekt som föll väl ut är ”Vismarlövsbygdens utveckling”. Vismarlövs byalag fick pengar för att utveckla landsbygden genom byavandringar, cykelturer, informationsguide, föreläsningar och kurser i Vismarlövs väv- och bakstuga.

Besök webbplatsen Leader Söderslätt

På webbplatsen Leader Söderslätt kan du läsa mer om målen för Leader Söderslätt och den lokala utvecklingsstrategin som är ramen för vad du kan få stöd för. Här kan du även testa din projektidé och läsa mer om ansökningsprocessen som Leaderkontoret i Anderslöv bland annat kan hjälpa till med.

Webbplats Leader Söderslätt 

Publicerad 2016-06-01 kl 15:27
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-06-29 kl 09:16