Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

För ett enklare företagsliv i Svedala kommun

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Vi vill utveckla en bättre dialog och attityd till näringslivet genom bättre interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för att kunna starta, verka och växa. I de mätningar som görs av vår företagsservice och våra kontakter med företagen behöver vi bli mycket bättre.

Därför startar vi nu en utbildning - baserat på Sveriges Kommuner och Landstings utbildning ”Förenkla helt enkelt” - som bland annat Vellinge och Höganäs kommuner har genomfört med gott resultat.
I planeringen har vi eftersträvat att få en lokal prägel på utbildningen.

Många deltagare

Eftersom näringslivsfrågor berör många delar i en kommun, riktar sig utbildningen till alla inom kommunen som möter företag i sitt arbete. Både tjänstemän och politiker.

Djupintervjuer

Utbildningen utgår från vårt resultat i Löpande Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning.

För att fördjupa kunskapen om företagens behov och deras tidigare erfarenheter av Svedala kommun, genomför vi djupintervjuer med 30 företag. Det är företag som har haft ett ärende med någon av kommunens myndighetsområden samt slumpvis utvalda företag i olika storlekar inom olika branscher. Första omgången intervjuer genomförs under november och december.

Utbildningen

Utbildningen består av föreläsningar och workshops i:

  • Näringslivskunskap
  • Myndighetsutövning och service
  • Kommunikation

Start: Utbildningen startar februari 2019 och pågår under våren.

Projektledare: Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare

Publicerad 2018-11-26 kl 23:04
Sidansvarig: Freja Billengren
Uppdaterad 2018-12-14 kl 12:28