Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Våra satsningar på ett bra företagsklimat

Foto: Kentaroo Tryman/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040–626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Vi gör många satsningar i kommunen för att attrahera fler företag i fler branscher. Detaljplaner har ändrats till att tillåta industri samt handel och kontor och för att stimulera nyetableringar utvecklar vi våra verksamhetsområden. Vår service och tillgänglighet har blivit ännu bättre, vilket bland annat syns i SKR:s årliga mätning av kundnöjdheten. Byggandet av bostäder fortsätter och inflyttningen är stor. Denna utveckling är av betydelse för företag eftersom den påverkar kompetensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och efterfrågan på offentlig och privat service.

Här kan du läsa om våra satsningar för ett bättre företagsklimat och hur vi förenklar för dig som företagare.

Vi deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram

Svedala är tillsammans med tio andra kommuner i landet utvalda att under hösten 2020 och våren 2021, medverka i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett stärkt företagsklimat. För att få delta krävs att näringslivsfrågor är högt prioriterade i kommunen vilket ligger helt i linje med Svedalas mål att bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022!

– Ett av områdena som prioriteras i Svedala kommun är just näringsliv. Nyligen antogs en strategi som anger fokus för vårt näringslivsarbete och det här utvecklingsprogrammet kommer att ge arbetet en extra skjuts, säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.

Utvecklingsprogrammet innehåller utbildningar, inspiration och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra kommunerna som deltar. Det pågår under hela 2020 och både politiker och tjänstepersoner deltar.

En väg in, företagslots

För att effektivisera ärendehanteringen erbjuder vi företagslotsen "En väg in" som ska förenkla kontakten med oss och se till att du som företagare vid ett och samma tillfälle träffar rätt personer för ditt ärende.

Om företagslotsen –"En väg in för dina företagsärenden"

Näringslivsråd – med deltagare från näringslivet och kommunen

För att ytterligare främja dialogen mellan näringsliv och kommunen har vi bildat ett näringslivsråd med representation från både näringsliv och kommun.

Om näringslivsrådet

Vi har bra service

För att utvärdera och utveckla vår myndighetsutövning och service deltar vi sedan 2017 i undersökningen Insikt där servicen till företagare som har varit i kontakt med och haft ett eller flera ärenden hos oss mäts. I SKL:S Öppen Jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2018 får vi ett förbättrat totalbetyg och vi ser en positiv utveckling inom serviceområdena och att våra myndighetsområden går framåt.
Undersökningen handlar inte bara om företagsklimatet, utan också om att bygga förtroende mellan oss och näringslivet. Undersökningen möjliggör också att jämföra resultatet över tid.

Utbildningsprogram Förenkla helt enkelt

För att vi ska bli bättre på att göra det enklare för företagare så startade vi i början av 2019 en utbildning - baserat på Sveriges Kommuner och Regioners utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen riktade sig till politiker och tjänstepersoner, som möter företag i sitt arbete. Utbildningen bestod av flera delar: 

 • Näringslivskunskap
 • Myndighetsutövning och service
 • Kommunikation

Och i planeringen strävade vi efter att få en lokal prägel på utbildningen. Bland annat utgick vi från vårt resultat i "Löpande Insikt" som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning.

Utbildningen gav oss nya värdefulla kunskaper och insikter om hur kommun och näringsliv hänger ihop och större förståelse för vilka utmaningar företagen har. Vi har även genomfört konkreta insatser såsom drop in-rådgivning på vårt Bygg- och miljökontor.

Utbildningar för att förenkla för företagen

Rådgivning: starta eget eller utveckla

Svedala kommun har inlett ett samarbete med NyföretagarCentrum Öresund, så att du som vill starta eller nyligen har startat företag i kommunen kan få kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning av lokala rådgivare.

Information om stöd och rådgivning med Nyföretagarcentrum Örsund

Företagsbesök

Politiker och tjänstepersoner vill gärna öka sina kunskaper och förståelse för företagens villkor, förutsättningar och vilka utmaningar de står inför. Och vår närvaro i det lokala näringslivet har ökat med många företagsbesök och andra tillfällen till dialog. 

Får vi besöka ditt företag? Kontakta oss gärna så bokar vi en tid!

Ny näringslivsstrategi anger fokus

Näringslivsfrågor och ett bättre företagsklimat i kommunen är uttalat prioriterat nu och framåt. 2019 antog vi en näringslivsstrategi som anger fokus för näringslivsarbetet under perioden 2019–2022. Målet är att Svedala ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022!

Om näringslivsstrategin

Information från Näringsliv Svedala

Prenumerera på vårt nyhetsbrev där du kan läsa nyheter och få information om näringslivet i Svedala kommun och inbjudningar till olika företagsarrangemang.  

Prenumerera på nyhetsbrevet

Näringsliv Svedala i sociala medier

På Facebooksidan Näringsliv Svedala informerar vi om våra lokala företagare, lyfter stort och smått som rör näringslivet i Svedala kommun och vår omgivning samt delar med oss av nyheter och aktuella frågor.  

Facebooksidan Näringsliv Svedala

Positiv utveckling

Den vanligaste frågan från företagare de senaste året gäller marktillgängligheten i kommunen. Glädjande så finns det lediga lokaler och mark för företag som vill flytta hit eller växa. Och flera företag, både lokala och externa har utnyttjat den möjligheten. Vi har också tagit stora kliv framåt i detaljplanearbetet för anläggandet av en galoppbana, spa och hotell i Bara samt etableringarna av två större livsmedelsbutiker i Svedala. Ett bredare utbud ger ökad service till boende och besökare och nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Och underlaget finns. Statistik från SCB över vilka kommuner som har ökat mest visade att Svedala hade bland den största befolkningsökningen relativt.

Fakta om näringslivet i Svedala kommunen 2020

 • Antal företag: 1683 (2020)
 • Största offentliga arbetsgivaren: Svedala kommun
 • Största privata arbetsgivaren: Sandvik
 • Nyregistrerade företag under de första tre kvartalen: 94
 • Största branscherna i Svedala kommun:
  • Transport och magasinering
  • Tillverkning och utvinning
  • Utbildning
  • Byggverksamhet
  • Handel
Publicerad 2018-10-10 kl 14:09
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2020-11-17 kl 20:33