Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Våra satsningar på ett bra företagsklimat

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Vi gör många satsningar i kommunen för att attrahera fler företag i fler branscher. Flera detaljplaner har ändrats till att tillåta mer handel och för att stimulera nyetableringar utvecklar vi våra verksamhetsområden. Byggandet av bostäder fortsätter och inflyttningen är stor. Denna utveckling är av betydelse för företag eftersom den påverkar kompetensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och efterfrågan på offentlig och privat service.

Våra satsningar för att förenkla för dig som företagare:

 • För att effektivisera ärendehanteringen erbjuder vi företagslotsen "en väg in" som ska förenkla kontakten med oss och se till att du som företagare vid ett och samma tillfälle träffar rätt personer för ditt ärende.

Om företagslotsens –"En väg in för dina företagsärenden"

 • För att ytterligare främja dialogen mellan näringsliv och kommunen har vi bildat ett näringslivsråd med representation från både näringsliv och kommun.

Om näringslivsrådet

 • För att mäta vår myndighetsutövning påbörjade SKL undersökningen "Löpande insikt" 2017 där de mäter vår service till dig som företagare som har varit i kontakt med kommunen. Undersökningen handlar inte bara om företagsklimatet, utan också om att bygga förtroende mellan oss och näringslivet. Undersökningen möjliggör också att jämföra resultatet över tid.
 • För att vi ska bli bättre på att göra det enklare för företagare så startar vi i början av 2019 en utbildning - baserat på Sveriges Kommuner och Landstings utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen riktar sig till alla inom Svedala kommun, både politiker och tjänstemän, som möter företag i sitt arbete. Utbildningen består av flera delar; Näringslivskunskap, Myndighetsutövning och service och Kommunikation. Och i planeringen har vi eftersträvat att få en lokal prägel på utbildningen. Bland annat utgår vi från vårt resultat i Löpande Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning. För att fördjupa kunskapen om företagens behov och deras tidigare erfarenheter av kommunen, så genomför vi i slutet av 2018 djupintervjuer med ett antal företag.

Utbildning för att förenkla för företagen

 • För hjälp till att starta eget eller utveckla ditt företag samarbetar vi med Nyföretagarcenter Syd som erbjuder rådgivning och kompetensutveckling.

Stöd och rådgivning med Nyföretagarcenter Syd

 • För att specifikt utveckla besöksnäringen driver vi projektet "Destination Svedala" där vi anställt en destinationskoordinator.

Om Destination Svedala

Företagsbesök

Politiker och tjänstemän besöker gärna dig och ditt företag. Vi vill öka vår kunskap och förståelse för företagens villkor, förutsättningar och vilka utmaningar de står inför. Helt enkelt vårda relationen mellan näringsliv och kommun.
Får vi besöka ditt företag? Kontakta oss gärna så bokar vi en tid!

Positiv utveckling

Företagsamheten och nyföretagsamheten har stigit de senaste åren och utvecklingen av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning har i procent visat sig bra i jämförelse med riket. 

Vi har ett bra bemötande, tillgänglighet och kompetens, men effektiviteten behöver vi bli bättre på. Exempelvis kortare handläggningstider för bygglov. Vi arbetar för en förbättrad effektivitet och tydlighet i samband med att vi nu gör en omorganisation.

Ett ännu bredare och mångsidigt näringsliv bidrar till att Svedala kommun blir mer attraktivt. Ett bra utbud av nära service, handel och företagstjänster stödjer kommuninvånarnas och de som arbetar med kommunens vardagsbehov.

Fakta om näringslivet i Svedala kommunen

 • Antal företag: > 1700
 • Största offentliga arbetsgivaren: Svedala kommun
 • Största privata arbetsgivaren: Sandvik
 • Nyregistrerade företag under första halvåret: 50
 • Största branscherna i Svedala kommun: Transport och magasinering, tillverkning och utvinning, utbildning, byggverksamhet och handel
Publicerad 2018-10-10 kl 14:09
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2018-10-26 kl 11:04