Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Svenskt Näringslivs ranking 2019: ”Våra insatser kommer att ge effekt”

Svedala kommun faller 26 placeringar till plats 215 i totalrankingen i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner. Ett förändringsarbete har satts igång som hunnit ge resultat i andra undersökningar med nöjdare företagare.

Svenskt Näringslivs undersökning visar att 88, av kommunens 1700 företag, som har deltagit inte är nöjda med företagsklimatet i Svedala kommun.

Det sammanfattande omdömet om kommunens företagsklimat är i princip oförändrat och har legat på en godtagbar nivå i flera år. Dock hade vi hoppats på en förbättring av betygen på områden där vi arbetar hårt med förändringar.

Insatser för ett bättre företagsklimat

Ett av de politiska målen i Svedala kommun är att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag här. Och precis som många andra kommuner, som placerar sig högre upp i rankingen, så har vi de senaste åren arbetat målinriktat med en rad åtgärder för att kommunen ska upplevas så. Fokus de senaste åren har varit olika insatser för att vi ska bli bättre på att förenkla för företagare och förbättra företagskontakterna. Några av åtgärderna är; Näringslivsrådet vars främsta uppgift är att främja dialogen mellan näringslivet och kommunen, Företagslots – ”En väg in i kommunen”, företagsbesök, stöd och rådgivning för nya företag, destinationsutvecklingsprojekt med besöksnäringen, mätning av vår företagsservice, utbildning av tjänstepersoner och politiker för att förbättra och förenkla våra företagskontakter.

Mätning av service till företagen

När det gäller kommunens företagsservice som framförallt handlar om bemötande och handläggning, så får vi i Svenskt Näringslivs undersökning ett sämre omdöme. Dock visar Sveriges Kommuners och Landstings undersökning Insikt ett annat resultat. Här mäts service till företag som har varit i kontakt med kommunen med ett ärende det senaste året. I den senaste mätningen får Svedala kommun ett förbättrat totalbetyg och vi ser en positiv utveckling inom serviceområdena och att våra myndighetsområden går framåt. När det gäller serviceområdena: information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och kompetens får vi generellt höga betyg. Resultatet för 2018 jfr 2017 är att det totala betyget har ökat från NKI 67 till 72. Svedala kommun stiger också i kommunrankingen från plats 127 till plats 103. 171 kommuner har deltagit i mätningen 2018.

– Effektivitet och handläggning är serviceområdet där vi behöver bli bättre. Och arbetet pågår med att öka just effektiviteten, säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare. Vi har bland annat arbetat med rutiner och bemanning för att underlätta ärendeflödena. Detta ska leda till en mer effektiv myndighetsutövning med god service för företagarna. Men dessa förändringar kan vi inte se resultat av än i undersökningarna.

Positivt är att Svenskt Näringslivs undersökning visar att kommunens dialog med och informationen till företagarna upplevs ha blivit bättre. Den digitala infrastrukturen och informationen om upphandling får också bättre betyg. Företagarna upplever även att dialogen med kommunens politiker har förbättrats. Däremot har tjänstepersonernas försämrats.

Under våren har vi därför påbörjat en utvecklingsresa som bland annat har bestått i flera utbildningstillfällen för tjänstepersoner inom områdena service, kommunikation och näringslivskunskap. Här har vi fått nya värdefulla kunskaper och insikter om hur kommun och näringsliv hänger ihop och större förståelse för vilka utmaningar företagen har. Men även genomfört konkreta insatser såsom drop-in rådgivning på kommunens Bygg- och miljökontor.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2019

Publicerad 2019-09-25 kl 13:17
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2020-09-24 kl 11:25