Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ett förändringsarbete som kommer att ge effekt

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Svedala kommun hamnar på plats 236 i totalrankingen i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner. Men ett förändringsarbete har satts igång och som börjar ge resultat.

Svenskt Näringslivs undersökning visar att 89, av kommunens drygt 1650 företag, som har deltagit inte är nöjda med företagsklimatet i Svedala kommun.

– Det här är en ranking med ett begränsat antal platser. Och därför fokuserar vi på vilka betyg som företagarna ger oss. Glädjande är därför att det sammanfattande omdömet om kommunens företagsklimat ökar. Dock hade vi hoppats på en förbättring av även betygen på områden där vi arbetar hårt med förändringar, säger Johan Lundgren, kommundirektör.

Insatser för ett bättre företagsklimat

I Svedala finns en tydlig långsiktig politisk vision som ska genomsyra hela kommunens verksamhet ”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet”. Ett av de fem övergripande målen är att vi ska arbeta för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. Så det är tydligt att det finns en stark politisk uppfattning i vår kommun om att näringslivsfrågorna är viktiga.

Och precis som många andra kommuner, som placerar sig högre upp i rankingen, så har vi de senaste åren arbetat målinriktat med en rad åtgärder för att kommunen ska upplevas så. Några av åtgärderna är; Näringslivsstrategi framtagen tillsammans med det lokala näringslivet, Näringslivsrådet vars främsta uppgift är att främja dialogen mellan näringslivet och kommunen, företagslots, företagsbesök, stöd och rådgivning för de som vill starta eller nyligen har startat företag i kommunen, destinationsutvecklingsprojekt med besöksnäringen, egna årliga mätningar av vår företagsservice, utbildning av tjänstepersoner och politiker för att förbättra vår dialog och förenkla företagens kontakter med oss.  Vi har till exempel förbättrat vår tillgänglighet genom veckovisa drop-in rådgivning på kommunens Bygg- och miljökontor.

Fortsatt förändringsarbete

– Effektivitet och handläggning är serviceområdet där vi behöver bli bättre. Och insatser pågår med att öka just effektiviteten, säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare. Vi har bland annat arbetat med rutiner och bemanning för att underlätta ärendeflödena. Och just nu pågår ett arbete med att bland annat digitalisera bygglovsprocessen. Detta ska leda till en mer effektiv myndighetsutövning med god service för företagarna.

Positivt är att Svenskt Näringslivs undersökning visar, förutom att det sammanfattande omdömet om kommunens företagsklimat ökar, att även betyget ökar på hur företagarna uppfattar Dialogen med kommunens beslutsfattare och Kommunens service och bemötande.

–Just nu deltar vi i Svenskt Näringslivs inspirerande utvecklingsprogram tillsammans med tio andra kommuner från hela landet. För att få delta krävs att näringslivsfrågor är högt prioriterade vilket ligger helt i linje med Svedalas mål att bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022. Och det här utvecklingsprogrammet är jag övertygad om kommer ge vårt näringslivsarbete en extra skjuts, säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.

Publicerad 2020-09-24 kl 11:26
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2020-11-17 kl 20:31