Stäng

Energiguide för företag

När omvärlden ser ut som den gör idag förstår vi att det kan vara svårt att navigera och planera för inte bara framtiden, utan även för nästkommande månader. Energisituationen är på mångas läppar just nu och läget är ansträngt i Sverige och Europa. Här hittar du värdefull information om hur du som företagare kan minska ditt företags elanvändning och var du kan vända dig för att få stöd.

Guide för att ditt företag ska bli energieffektivt och robust

Energimyndigheten lanserade nyligen en nationell informationskampanj – Varje kilowattimme (kWh) räknas - för att informera och engagera fler att bidra till att minska vår elanvändning i Sverige. Parallellt med detta har myndigheten också tagit fram en guide för att hjälpa dig som företagare bli mer energieffektiv genom att genomföra konkreta åtgärder för att spara el.

Guiden från Energimyndigheten kan du följa stegvis för att påbörja ditt systematiska energiarbete. Du kan också själv välja var du vill börja för att fördjupa dina kunskaper inom önskat område. Guiden ger dig bland annat tillgång till relevant information, rådgivningsfilmer, verktyg för energibesparande åtgärder och checklistor.

Webplats Energimyndigheten

Tips för energibesparing från Energymyndigheten:

 • Företagsguiden - för dig som vill energieffektivisera ditt företag
  Vill du arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet?
   
 • Om energieffektivisering
  Effektiv energieffektivisering gör att ditt företag blir mindre beroende av energipriser och bidrar till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

 • Gör en energikartläggning
  Energikartläggning hjälper dig att skapa en tydlig bild över företags energianvändning och presenterar lönsamma åtgärder.

 • Skapa en energipolicy och energimål
  Din energipolicy beskriver företagets ambition medan energimålen konkretiserar arbetet.

 • Prioritera och ta fram handlingsplan
  Beräkna lönsamhet, prioritera åtgärder och gör en handlingsplan för hur ditt företag kan bli mer energieffektivt.

 • Genomför åtgärder
  I linje med ditt systematiska energiarbete kommer åtgärderna att ge betydande effekt.

 • Uppföljning
  Följ kontinuerligt upp energianvändningen, genomförda åtgärder och verksamheten för att företagets energiarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt.

 • Organisation och ledning
  Ett lyckat och långsiktigt arbete bygger på ledningens och personalens gemensamma engagemang och arbete.

 • Verktyg i arbetet
  Information, checklistor, mallar, verktyg och broschyrer som hjälper dig i ditt dagliga och systematiska energiarbete.

 

Företagsakuten - Region Skåne

För att minska de ekonomiska konsekvenserna för näringslivet finns stöd och rådgivning nationellt, regionalt och lokalt.

Företagsakakuten - Utveckling Skåne

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Få en oberoende och kostnadsfri rådgivning om allt från solceller till transporter, som gynnar både din plånbok och vår miljö. Rådgivningen riktar sig till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Energi- och klimatrådgivning

För dig som privatperson

Läs mer om energi och uppvärmning för privatpersoner.

Mer information om energi- och uppvärmning

Publicerad 2022-10-24 kl 09:28
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2022-11-10 kl 13:16