Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Samverkan om hållbar turismutveckling

Skånes kommuner är överens: Vi måste tänka tillsammans kring hur turismen kan bidra till en hållbar framtid. Svedala kommun har bjudits in av Visit Trelleborg att ingå i höstens strategiska arbete mot en hållbar turismutveckling.

Svedala kommun deltar i Skåneövergripande
samverkan om hållbar turismutveckling

Turismen är den tredje största exportnäringen i världen och en viktig motor för utvecklingen i städer, regioner och länder. Men den kan också belasta de platser som besöks, om den inte hanteras rätt. Detta har många skånska kommuner fått erfara. Därför har det regionala bolaget Tourism in Skåne tagit fram en strategisk färdplan, Tourism Matters, som bland annat ska säkra att turismen leder till ökad förståelse mellan människor och ger högre livskvalitet för både besökare och boende.

– Turismen bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter – det vet vi ju. Men turismen kan även bidra till framtidens hållbara samhällsbygge. Detta är stora och komplexa frågor som berör alla kommuner så här behövs samverkan. Turisterna i Skåne tänker ju inte kommungränser när de planerar sin vistelse här. Därför är vi väldigt glada över samarbetet med våra grannkommuner Trelleborg och Vellinge i att använda och anpassa färdplanen till lokala förutsättningar, säger Teresa Fridell, stabschef vid kommunledningskontoret.

Tourism Matters har tagits fram i bred förankring och i samarbete med länets offentliga aktörer. I hela Skåne pågår nu arbetet med att bearbeta färdplanen utifrån det lokala sammanhanget. I arbetet involveras besöksnäringen och lokala beslutsfattare för att bidra till resan mot en hållbar turismutveckling.  

Fakta om Tourism Matters

Huvudspåren i Tourism Matters är fem strategier:  

  1. Vi säkerställer turismens roll i samhällsutvecklingen
  2. Vi stimulerar till ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap
  3. Vi strävar efter ett balanserat besöksflöde
  4. Vi skapar förutsättningar för innovationskraft
  5. Vi stärker Skånes attraktionskraft genom tre teman – naturturism, mat & dryck och en kreativ livsstil


Mer information om Tourism Matters hittar du här

 

 

Publicerad 2021-09-13 kl 00:07
Sidansvarig: Martin Bard