Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Öppettider och vistelsetider

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Öppettider

Kommunens fritidshem har öppet 12 timmar per vardag från kl 06.00 till kl 18.00. Öppettiderna är flexibla, de anpassas efter föräldrarnas behov och kan variera mellan olika enheter i kommunen. Du kan kontakta respektive enhet för närmare upplysningar.

Verksamheterna har öppet helgfri måndag till fredag förutom en studiedag per termin för fortbildning av personal. Vid synnerliga skäl kan omsorg erbjudas i någon form under de dagar som verksamheterna är stängda. Under sommar- och jullov samt klämdagar samordnas verksamheterna.

Under två till fyra dagar per läsår har förskolepersonalen planerings- och kompetensutvecklingsdagar och förskolorna har stängt.

Information om läsårstider, lov och studiedagar och stängningsdagar

Vistelsetider

Vårdnadshavare som har rätt till plats för sitt barn erbjuds skolbarnsomsorg under arbetstid respektive studietid samt eventuell restid. Barnets vistelsetid följer vårdnadshavarens arbetstider/studietider hos den vårdnadshavare som börjar senast på dagen och den vårdnadshavare som slutar tidigast.

Om vårdnadshavarna har semester, lov, arbetsfri dag eller motsvarande ledighet får barnet inte vistas i verksamheten. 

OB-omsorg

OB-omsorg Svedala kommun erbjuder ob-omsorg kväll, helg, röda dagar samt vissa nätter. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats och ska sökas minst en månad i förväg. Platsgaranti gäller inte. Ansökan görs via webbportalen.

OB-omsorg information

Publicerad 2016-05-11 kl 08:50
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-09-30 kl 14:47