Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Flera fina betyg i stor medborgarundersökning

Publicerad 2022-01-11 kl 14:25
Uppdaterad 2022-01-11 kl 14:42

Foto: Mikael Amundsen

99 procent av Svedala kommuns invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Dessutom kan 72 procent rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Detta visar en färsk medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) som kom precis före jul.

Undersökningen visar också att 86 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

– Detta är glädjande siffor som vi alla ska vara stolta över! Det är tillsammans vi utvecklar kommunen och vår fina bygd. Resultatet kommer vi nu att analysera mer ingående, och det kommer att vara en del i kommunens utvecklings- och förbättringsarbete under 2022, säger Johan Lundgren, kommundirektör.

Undersökningen skickades ut i höstas till 1200 personer i åldern 18-84 år och som är bosatta i Svedala kommun. Den berör tre olika områden:

  • Hur våra invånare ser på kommunen som en plats att leva och bo på
  • Hur våra invånare ser på kommunens olika verksamheter
  • Hur våra invånare ser på sitt inflytande i kommunen

Det är 39 procent som har svarat på frågorna, vilket innebär 465 personer i kommunen. Genomsnittet i Sverige är 38 procent.
Ett stort tack till dig som svarade på SCB:s medborgarundersökning!

– Undersökningen pekar också på områden som vi kan förbättra och fokusera mer på, vilket vi självklart ska jobba vidare med. Att få ta del av våra medborgares åsikter och uppfattningar ger oss en fingervisning om hur vi fungerar som kommun. Det är oerhört viktigt för oss! Och jag kan lova att vi ska fortsätta jobba hårt för att utveckla Svedala kommun ytterligare. Vi vill vara en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet, säger Johan Lundgren.  

Områden som invånarna tycker att kommunen ska göra ytterligare satsningar på är till exempel kultur, fritidsgårdar, laddningsstationer för elfordon, insyn i hur politiska beslut fattas samt möjligheter att påverka kommunens arbete. 

Sätt att påverka  

För Svedala kommun är det viktigt att få reda på vad du som bor och verkar i kommunen tycker om oss och arbetet vi gör. Det hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Här är olika vägar du kan välja för att påverka:

Mer information:

Läs en sammanfattning av Svedala kommuns resultat i en pdf-fil. 

Är du i behov av att filen är tillgänglighetsanpassad så kontakta kommunikationsenheten via kundservice, telefon 040-626 80 00.

I SCB:s statistikdatabas finns samtliga siffror för Svedala kommun.
Gör så här när du har klickat in dig på länken:

  1. Scrolla ner till ”Demokrati” och klicka på plustecknet.
  2. Scrolla ner till ”Medborgarundersökningen” och klicka på plustecknet så kommer undersökningens 14 kategorier upp.
  3. Välj den kategori och sen delfråga som du är intresserad av.
  4. Välj olika variabler av statistiken. Glöm inte att också välj ”kommuner” under ”region”, och sök efter ”Svedala” i listan för att få fram just Svedala kommuns resultat. Kommunkoden är 1263.
    När du har gjort dina val klickar du på ”Fortsätt”.    
  5. Resultatet visas på webbsidan.  
Sidansvarig: Daniel Bramsell