Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Konstaterad covid-19-smitta inom kommunens äldreomsorg

Publicerad 2020-04-15 kl 14:30
Uppdaterad 2020-04-15 kl 15:27

Ett fåtal personer inom kommunens särskilda boende och hemtjänst har konstaterats smittade av covid-19 och två personer har avlidit.

- Det var ett väldigt snabbt förlopp från konstaterad smitta till att personerna avled. Det känns otroligt tungt och sorgligt och våra tankar är hos de anhöriga, säger Leena Berlin Hallrup, socialchef i Svedala kommun.

Rutiner vid smitta

Svedala kommun har tydliga rutiner för hur man hanterar personer som är eller misstänks vara sjuka. Om en person på ett vårdboende misstänks ha covid-19, testas personen av vårdpersonal från Region Skåne. Vid konstaterad smitta, vårdas den personen isolerad i sitt boende. I de fall där det finns misstänkt eller konstaterad smitta så använder medarbetarna den skyddsutrustning som är rekommenderad. 

- Under den senaste månaden har vi följt utvecklingen för hur det ser ut på äldreboende inom andra delar av Sverige och har förberett för att vi skulle kunna få konstaterad smitta även bland våra äldre. Vi gör allt vad vi kan för att minska risken för smittspridning, säger Leena Berlin Hallrup.  

Införde besöksförbud tidigt 

Kommunen var tidigt ute med att införa besöksförbud inom äldreomsorgen, som en försiktighetsåtgärd den 19 mars, drygt 10 dagar innan regeringen gick ut med sin rekommendation. Medarbetare inom vård och omsorg följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har tagit fram. 

- Vårt fokus nu är att fortsätta skydda våra äldre som tillhör riskgrupp samt att se till att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Det är en pressad situation för många men våra medarbetare gör en otroligt viktig och ovärderlig insats för att ta hand om våra äldre, säger Leena Berlin Hallrup.  

Sidansvarig: Linda Holst