Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kommunstyrelsen

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester, M.
1:a vice ordförande är Anette Jelvemark Nordqvist, L.
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt, S.

Länkar

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens möten och protokoll

Reglemente

Så fungerar en kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:23
Sidansvarig: Kyllan Quick