Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kommunstyrelsen

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester (M).
1:e vice ordförande är Per Olof Lindgren (L).
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt (S)

Kommunstyrelsens ledamöter

Kallelser och protokoll kommunstyrelsen

Kalender med kommunstyrelsens sammanträden (Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.)

Arbetsordningar, reglementen och delegationsförteckningar kommunstyrelsen

Information om hur vår kommun fungerar

Publicerad 2016-03-24 kl 13:23
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2017-06-15 kl 15:25